ACCOM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.531.384

Publication

08/07/2014 : ME065312
06/10/2014
Ondernemingsnr : 0435.531.384

Benaming

(voluit) : ACCOM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2570 Duffel, Rechtstraat 162

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING AAN STATUTEN

Uit een akte verleden voor Meester Marie-Hlne DE MEESTER, Notaris-plaatsvervanger van Meester : Jacqueline HELDERWEIRT, Notaris te Antwerpen, district Berchem op 2 september 2014, "Geregistreerd op' het 1ste Registratiekantoor Antwerpen 3 op 04/09/2014. Bladen: twee Verzendingen: geen Register 05 boek: 0247 blad 091 vak 09 Ontvangen Registratierechten: vijftig euro nul eurocent (50,00 EUR) De Ontvanger a.i.; (getekend) De Vos Monique", blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten; van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accom", met zetel te 2570 Duffel, Rechtstraati 162, met als ondernemingsnummer 0435.531.384 en dat eenstemmig volgende besluiten werden genomen:

1. Kapitaalvermindering met driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 EUR) via het werkelijk gestort kapitaal om het kapitaal der vennootschap te brengen van vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00: EUR) op vijfenvijftigduizend euro (55,000,00 EUR) door effectieve terugbetaling aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal en zonder vermindering van aandelen.

2. Het artikel 5 de statuten wordt gewijzigd en zal voortaan luiden als volgt:

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijfenvijftigduizend euro (55.000,00 EUR ).

Het is vertegenwoordigd door zesduizend vijfenvijftig (6.055) aandelen zonder vermelding van waarde met

een fractiewaarde van n/ zesduizend vijfenvijftigste (116.055ste) van het kapitaal.

Voor Ontledend Uittreksel, DE NOTARIS-plaatsvervanger Marie-Hlne De Meester

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift van de akte.

- lijst van publicatiedata.

- cordinatie der statuten.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~..

RECHTBANK van KOOPHANDEt.

AATSBLAQ ANTWEFiSEffieei. MECHELEN t

R BELGE

- 2014

"

141 1399

MONlrEL

29-09 B -LGlSCH S

uh1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2012 : ME065312
13/02/2012 : ME065312
21/10/2011 : ME065312
11/08/2011 : ME065312
06/07/2011 : ME065312
03/06/2010 : ME065312
16/12/2009 : ME065312
31/08/2009 : ME065312
13/07/2009 : ME065312
08/08/2008 : ME065312
27/07/2007 : ME065312
10/01/2007 : ME065312
10/07/2006 : ME065312
28/06/2006 : ME065312
14/06/2005 : ME065312
14/06/2004 : ME065312
26/06/2003 : ME065312
22/08/2002 : ME065312
04/10/2001 : ME065312
04/10/2001 : ME065312
06/07/2001 : ME065312
13/07/2000 : ME065312
17/07/1999 : ME065312
05/10/1994 : ME65312

Coordonnées
ACCOM

Adresse
RECHTSTRAAT 162 2570 DUFFEL

Code postal : 2570
Localité : DUFFEL
Commune : DUFFEL
Province : Anvers
Région : Région flamande