ACCOUNTANTSKANTOOR MARC NAGELS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR MARC NAGELS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 452.324.559

Publication

01/07/2014
motu Wond 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

j11111,1M1M1111!11111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

2 iLhd 20:

Griffie

Ondernemingsnr : 0452.324.559

Benaming

(voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR MARC NAGELS (verkort) :

Rechtsvorm: BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKEHEID.

Zetel: WIJNGAARDBERG 44 - 2170 MERKSEM

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 17 juni 2014

De bijzondere algemene vergadering van 17 j'uni 2014 heeft met nparigheid van stemmen beslist om met ingang van 17 juni 2014 de maatchappellike zetel van de vennootschap over te brengen naar

LAMBRECHTSHOEKENLAAN 46- BUS 1

2170 MERKSEM

Marc Nagels

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

12/08/2014 : ANT001171
28/07/2014 : ANT001171
08/10/2012 : ANT001171
06/10/2011 : ANT001171
08/10/2010 : ANT001171
07/10/2008 : ANT001171
05/10/2007 : ANT001171
30/10/2006 : ANT001171
14/11/2005 : ANT001171
22/10/2004 : ANT001171
21/10/2003 : ANT001171
22/10/2002 : ANT001171
05/10/2015 : ANT001171
15/08/2001 : ANT001171
27/12/2016 : ANT001171

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR MARC NAGELS

Adresse
LAMBRECHTSHOEKENLAAN 46, BUS 1 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande