ACT-DESIGN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACT-DESIGN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.632.051

Publication

17/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 13.12.2013 13683-0079-010
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 09.02.2013, NGL 28.02.2013 13050-0016-011
16/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 15.02.2012 12033-0239-008
14/03/2011
Mal 2.1

11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de aktele'nefe+Fa fer geie van de Redent van lloophonde1 Antwreen, op

0 2 MARI 2011

Griffie

111

811039620"

v1 beh, aai Bel, Staa

1

Ondernemingsnr : 0898.632.051

Benaming

(voluit) : ACT-DESIGN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel : LANGE WINKELHAAKSTRAAT NR.26 TE 2060 ANTWERPEN Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/ONTSLAGEN

OP DE G.A.V. VAN 06/01/2011 WERD BESLISSING GENOMEN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE VERPLAASTSEN NAAR KROMSTRAAT NR.60 TE 2520 RANST EN DIT VANAF 0610112011,

ALSOOK WERD ER BESLIST DAT DE HEER THOMAS BOETS ALS ZAAKVOERDER ONTSLAGEN: WERD EN DIT VANAF 01/02/2011.

KOERT VERMEULEN

ZAAKVOERDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

-

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 22.01.2011, NGL 15.02.2011 11031-0401-008
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 19.12.2009, NGL 07.01.2010 10005-0260-008

Coordonnées
ACT-DESIGN

Adresse
KROMSTRAAT 60 2520 RANST

Code postal : 2520
Localité : RANST
Commune : RANST
Province : Anvers
Région : Région flamande