AD-VISIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AD-VISIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 444.713.128

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14268-0239-010
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 29.08.2013 13501-0469-010
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.08.2012 12466-0553-010
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 08.08.2011 11381-0305-010
22/06/2011
Moe 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELENLuik B~io

" leiliiosa i~iiiiiiiwsev w Nm

i

bet

az

Be Sta

Ondernerningsnr : 0444.713.128

Benaming

(voluit) : Ad-Visie

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Ophoven 2, 2560 Nijlen

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op datum van 15/04/2011 werd door de zaakvoerder dhr. Cusseneers Johan, beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar De Schom 4, 2500 Lier, met ingang van 18/04/2011

Cusseneers Johan

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.08.2010 10463-0528-010
15/03/2010 : MEA016063
01/09/2009 : MEA016063
29/08/2008 : MEA016063
29/08/2007 : MEA016063
06/09/2006 : MEA016063
30/09/2005 : MEA016063
07/01/2005 : MEA016063
03/01/2005 : MEA016063
13/09/2004 : MEA016063
30/10/2003 : MEA016063
18/09/2003 : MEA016063
04/06/2003 : MEA016063
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 24.08.2015 15490-0391-011
21/02/2003 : AN284446
11/02/2003 : AN284446
06/02/2003 : AN284446
13/07/1996 : AN284446
10/08/1991 : AN284446
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 31.08.2016 16564-0082-014

Coordonnées
AD-VISIE

Adresse
DE SCHOM 4 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande