ADEKAR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADEKAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 869.758.517

Publication

22/05/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/12/2013
r.

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-BernardsesteenwegtA(e 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijke Zetel

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 11/10/2013 blijkt dat:

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst per 14/08/2013 van Sint-Bernardsesteenweg 132 te 2018 Antwerpen naar het nieuwe adres ni. Brederodestraat 132 te 2018 Antwerpen,

Dragostin Angelov Angelov

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de Recilief van Koophandel te Antwerpen, o

2 9 i:r. 2 '3

Griffie

II III li I fl11 uinnoii~uiu

*1318533

Ondernemingsnr : 0869.758.517

Benaming

(voluit) : Adekar

(verkort) :

Voc behot aan Belgi Staats 11II

23/05/2013
Had Vlad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Peergelegd ter Rechtbank

van Koophandel ta Mntiverpen, op

3 ME; 2073

Griffie

VI

i on~oa*

81

i

bel'

Be Sta;

Ondernemingsnr : 0869.758.517

Benaming

(voiuit) : Adekar

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Bernardsesteenweg 642 - 2020 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit het verslag van de akte van de buitengewone vergadering van 31 december 2012 wordt er volgende beslissing genomen:

De heer Amurdzhiev Rosen (N.N. 76.04.03-547.17) geboren op 03/04/1976 te Kazanlak (Bulgarije) en wonende Van Kerckhovenstraat 25 te 2060 Antwerpen wordt op 31 december 2012 ontslagen als zaakvoerder, Hem wordt kwijting verleend voor de duur van zijn mandaat,

Dragostin Angelov Angelov Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 20.06.2012 12188-0289-012
05/01/2012
MPtl 2.3

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III I I 111 111111 nl IIII ri

" 12003369"

Rechtbank

van Koop,;i" .,.~! ,J,-,:::.rarpen, op

DEC

Griffie

Ondernemingsnr : 0869.758.517

Benaming

(voluit) : ADEKAR

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : SINT-BERNARDSESTEENWEG 240 - 2020 ANTWERPEN

Onderwerp akte : VERPLAASTING VESTIGINGS- EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het verslag van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 worden er volgende beslissingen genomen:

1) De vestigings- en maatschappelijke zetel worden vanaf 21 december 2011 verplaatst naar:

SINT-BERNARDSESTEENWEG 642

2660 HOBOKEN

ROSEN AMURDZHIEV SHTEREV

ZAAKVOERDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/11/2011
A

Med 2.1

I- J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ffGc!'ceise Per ;dtb'G !"1n r1e gasitbaai van Koophandel to Aat" raip.+,,, ap

~ 6 Qn 2011

Griffie

1

I III

*iiisasaa*

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0869.758.517

Benaming

(voluit) : ADEKAR

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : SINT-BERNARDSESTEENWEG 240 - 2020 ANTWERPEN

Onderwerp akte : ONTSLAG + BENOEMING ZAAKVOERDERS

Uit het verslag van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 1 oktober 2011 worden er volgende beslissingen genomen:

1) De Heer YUSEINOV DZHAFER (N.N. 83.46.10-068.48) wonende S. TEKETO te 0361 HASKOVO (BULGARIJE) wordt vanaf 30 juni 2011 als zaakvoerder ontslagen. Hem wordt kwijting verleend voor de duur van zijn mandaat.

2) De heer SLAVOV NENCHO (N.N. 72.45.18-115.08) wonende TOPOLI OV HCAGA 38 te 9024 VAKNA, (BULGARIJE) wordt vanaf 31 december 2010 als zaakvoerder ontslagen. Hem wordt kwijting verleend voor de: duur van zijn mandaat.

3) De heer PARUSHEV PETAR (N.N. 58.49.22-063.62), geboren op 22/09/1958 te V.TARNOVO (BULGARIJE), wonende ST.BUINOV 33 te 9140 VARNA STRAT (BULGARIJE) wordt vanaf 31 december 2010' als zaakvoerder ontslagen. Hem wordt kwijting verleend voor de duur van zijn mandaat.

4) De heer AKAR DEVRIS (N.N. 66.01.02-329.34) wonende ACHT EEUWENLAAN 19 te 2650 EDEGEM, wordt vanaf 30 september 2011 als zaakvoerder ontslagen. Hem wordt kwijting verleend voor de duur van zijn mandaat.

5) De heer DRAGOSTIN ANGELOV ANGELOV, geboren op 11/04/1958 te VRANI KON (BULGARIJE), wonende PARVI MAY 6 te TARGOVISTE (BULGARIJE) wordt vanaf 1 oktober 2011 als zaakvoerder benoemd.

6) De heer ROSEN AMURDZHIEV SHTEREV, geboren op 03/04/1976 te KAZANLAK (BULGARIJE), wonende IZTOK 74 te KAZANLAK (BULGARIJE) wordt vanaf 1 oktober 2011 als zaakvoerder benoemd.

7) De heer DURAN FERDI wonende STRAT PERSERK 61 te 6300 HASKOVO (BULGARIJE), wordt vanaf, 31/12/2010 als zaakvoerder ontslagen. Hem wordt kwijting verleend voor de duur van zijn mandaat.

AKAR DEVRIS DRAGOSTIN ANGELOV ANGELOV

ZAAKVOERDER ZAAKVOERDER

Ow-k `6e.a r~ea.w ct"Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.06.2011 11235-0242-014
11/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 04.02.2011 11026-0365-014
31/03/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 25.01.2010 10025-0397-012
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 01.09.2008 08677-0041-016
26/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 18.07.2006 06476-0056-010

Coordonnées
ADEKAR

Adresse
BREDERODESTRAAT 132 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande