ANTWERP RACE, AFGEKORT : A.R.

Association sans but lucratif


Dénomination : ANTWERP RACE, AFGEKORT : A.R.
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 452.593.882

Publication

18/04/2014
Ondernemingsnr : 0452.593.882

Benaming

(voluit) : Antwerp Race

(verkort) : A.R.

Rechtsvorm : VZW

Zetel Thonetlaan 131 2050 Antwerpen

Onderwerp akte: Raad van Bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van 12 maart 2014 waren volgende bestuurders uittredend en

herkiesbaar:

Zij werden herbenoemd voor een periode van 5 jaar:

Persoons Marc ,geboren op 06-06-1966, wonende te 2018 Antwerpen,Van Eycklei 20

Westerlund Jean jacques geboren op 27-10-1947,wonende te Schilde ,Kleinbeekweg 14

Joris Hendrik geboren op 20-11-1933,wonende te 2050 Antwerpen ,August Vermeylenlaan 21/17 Bal Erik geboren op 28-04-1946 ,wonende te 2950 Kapellen Grensstraat 138

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 12 maart 2014 werd als volgt verkozen:

Voorzitter voor de periode van 1 jaar:

Bal Erik geboren op 28-04-1946 ,wonende te 2950 Kapellen Grensstraat 138

Voorzitter Secretaris

Bal Erik De Paepe Bob

MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffi

eRECHTBANK

K0-0 P HA N DEI

ANTWER EN

Griffe

MEP.PEN 20Ik

*14085044*

li

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 }', -----

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/04/2013
M0D 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad SUMO

REC{iTDAtiK

KOOPHANDEL

2 7 MAART 2013

ANTWEI&rt tF~eN

Ondememingsnr : 0452.593.882

Benaming

(voluit) : Antwerp Race

(verkort) : A.R.

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Thonetlaan 131 2050 Antwerpen

Onderwerp akte Raad van Bestuur

Ingevolge de Algemene Vergadering van 12 februari 2013 werden volgende persoon verkozen en

toegevoegd aan de Raad van Bestuur voor een periode van 5 jaar:

Rymenants Kris ,geboren op 17.04.1966 ,wonende te 2050 Antwerpen,Esmoreitlaan 1)14 straat 6

Volgende personen namen ontslag als bestuurder

Winters Carl ,geboren op 4.12.1953,wonende te 2850 Edegem ,Eysegemblok 17.

Melis Jos ,geboren op 07.051937 wonende te 2660 Hoboken , Berlijnstraat 6

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 12 februari 2013 werd als volgt verkozen:

Voorzitter voor de periode van 1 jaar:

Thiery Roger geboren op 30.07.1952 wonende te 2100 Deurne Boterlaarbaan 27

Voorzitter Secretaris

Thiery Roger De Paepe Bob

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/04/2012
" ._.- :; 1ilOD22

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12076187*

RECHTSANK KOOPHANDEL

0 5 -04- 2012

kterrEWERPEN

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

0452.593.882

Antwerp Race

A.R.

VZ4N

Thotletlaan 131 2050 Antwerpen

Onderwerp akte ; Raad van Bestuur

Ingevolge de Algemene Vergadering van 12 maart 2012 werden volgende personen verkozen en toegevoegd

aan de Raad van Bestuur voor een periode van Spaar,

Melis Jos ,geboren op 07,05.1937,wonende te 2660 Hoboken,Bertijnstraat 6

De Paepe Bob geboren op 10.06.1941, wonende te 2050 Antwerpen ,Esmorei laan 43

Eric De Smedt geboren op 1221960 wondende te 2547 Lint , Kleinmijlveld 12

Reunis Stijn geboren op 07.05.1971 wondende te 2020 Antwerpen , RikWouterstraat 6

Thierry Roger geboren op 30.07.1952 wonende te 25001.er Zevenbergen 54

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 12 maart 2012 werd het dagelijks bestuur als volgt

verkozen:

Voorzitter voor de periode van 1 daar_

Eric De Smedt geboren op 12.2.1960 wondende te 2547 Lint , Kleinrnglveld 12

Secretaris

De Paepe Bob geboren op 10.06.1941,wonende te 2050 Antwerpen, Esmoreitiaan 43

Penningmeester

Joris Hendrik ,geboren op 20.11.1933,wonende te 2050 Antwerpen August Ver neylenlaan 21117

Voorzitter Secretaris

De Smedt Eric De Paepe Bob

Coordonnées
ANTWERP RACE, AFGEKORT : A.R.

Adresse
THONETLAAN 131 2050 ANTWERPEN 5

Code postal : 2050
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande