ANTWERPS ATELIER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANTWERPS ATELIER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 413.484.571

Publication

05/05/2014 : Verplaatsing maatschappelijke zetel
De zaakvoerder verklaart de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar

Frans Baetenstraat 41 te 2100 Deurne.

Dit met ingang vanaf 1 januari 2014.

Getekend,

Celis Wesley

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

V erso : Naam en handtekening.
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 18.09.2013 13584-0393-008
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 30.07.2012 12362-0211-008
09/05/2012 : ME047224
07/09/2011 : ME047224
04/08/2011 : ME047224
11/08/2010 : ME047224
11/08/2009 : ME047224
16/12/2008 : ME047224
13/08/2008 : ME047224
31/08/2007 : ME047224
10/07/2006 : ME047224
22/07/2005 : ME047224
26/07/2004 : ME047224
23/04/2004 : ME047224
30/04/2003 : ME047224
22/04/2002 : ME047224
28/04/1999 : ME047224
01/01/1997 : ME47224
01/01/1993 : ME47224
01/01/1992 : ME47224
01/01/1988 : ME47224

Coordonnées
ANTWERPS ATELIER

Adresse
2000 Antwerpen

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande