APOTHEEK DE MORTIER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APOTHEEK DE MORTIER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 883.788.576

Publication

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 22.07.2013 13324-0426-015
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 30.07.2012 12348-0126-015
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 20.07.2011 11322-0015-015
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 05.07.2010 10258-0539-015
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 19.08.2009 09586-0331-015
20/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 19.08.2008 08572-0192-016
30/06/2015
_ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van koophandel

Anlweroen

1 9 JUNI 2015

Grifeleling Antwerpen

Ondernemingsnr ; 0883788576

Benaming

(voluit) : APOTHEEK DE MORTIER

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Augustijnslei 273, 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder

E3ij bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijk zetel op 2810512015, deelt de benoeming mee van de mevrouw Verbeke Ghislaine als zaakvoerder van BVBA APOTHEEK DE MORTIER, vanaf heden.

De benoeming wordt door betrokken persoon aanvaard en met algemeenheid van stemmen door de aandeelhouders eveneens goedgekeurd.

Johan Vingerhoets

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

IN

Coordonnées
APOTHEEK DE MORTIER

Adresse
AUGUSTIJNSLEI 273 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande