APOTHEEK DE ZWAANTJES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APOTHEEK DE ZWAANTJES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 403.858.411

Publication

01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 31.07.2014 14369-0195-012
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 01.08.2013 13394-0073-017
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 26.07.2012 12342-0216-011
17/02/2015
tietee a';:;e4

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mal Wafd 11.t

'"t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

150 6274

Ondernemingsnr : 0403 858 411

Benaming

(voluit) : Apotheek De Zwaantjes

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vroegeinde 15 te Zandhoven - Pulle 2243

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming en herbenoeming zaakvoerders

De bijzondere algemene vergadering van 28 januari 2015 nam volgende beslissing Na onderzoek keurt de vergadering eenparig de volgende mandaten goed, zijnde

Aanstelling als nieuwe zaakvoerder de Bvba Verlinden Pharma met ond nr . 0863-135-296 met als vaste vertegenwoordiger dhr. Veltjen Erwin met NN. 61.01.26-147-70. Het loon zal in functie staan van de geleverde prestaties.

Herbenoeming als zaakvoerder belast met het dagdagelijkse bestuur de Bvba Remedia met ond nr. 0808150-154 met als vaste vertegenwoordiger dhr. Boonen Firmin met NN. 61.01.25-289-55. Het loon zal in functie staan van de geleverde prestaties.

Deze benoeming en herbenoeming gaan in per 1 februari 2015.

Zaakvoerder

Remedia, waarvoor optreedt dhr. Boonen F.

Rechtbank van koophandel Antwerpen

Oit FEB. 2015

a#deling4tif#riepen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 08.08.2011 11386-0395-013
23/06/2011
"r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteLuik B" Mod 2.0

Reregiegd ter gel nn de

Rechfte& C#Inal te keierpefl

pp 1 Jii [~il

(h . ie

De arifflor.

11111111 111111111111111 111

*11093290*

Vo beho

aan

Belo Staat

Ondernemingsnr : 0403.858.411

Benaming

(voluit) : APOTHEEK A. VAN GENECHTEN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2243 Zandhoven (Pulle), Vroegeinde 15

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM  AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-

: nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE=

GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broe-

; derminstraat 9, op zesentwintig mei tweeduizend en elf, dragende de melding : "Geregistreerd twee bladen nul

renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 27 MEI 201 1 boek 223 blad 86 vak 11 Ontvan-

gen : vijfentwintig euro (25 E) De Eerstaanwezend Inspecteur A.I. GEERTS E. (getekend)", blijkt dat de bui

tengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

"APOTHEEK A. VAN GENECHTEN", gevestigd te 2243 Zandhoven (Pulle), Vroegeinde 15, ingeschreven'

in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0403.858.4I 1, onder meer beslist heeft de naam van

de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "Apotheek DE ZWAANTJES".

De bestaande handelsnaam wordt vervangen door de handelsnaam "Apotheek A. VAN GENECHTEN".

Artikel 1 van de statuten wordt aangepast als volgt :

"De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar naam luidt : "Apotheek DE ZWAANTJES".

De vennootschap mag tevens de handelsnaam "Apotheek A. VAN GENECHTEN" gebruiken."

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te verrichten bij de BTW-administratie wordt volmacht gegeven aan de heer:

SMITS Steven, wonende te 2531 Boechout (Vremde), Begonialaan 18, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

De Notaris

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- gecordineer-

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 13.08.2010 10410-0366-013
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 17.08.2009 09570-0359-014
25/02/2009 : AN152626
01/09/2008 : AN152626
04/07/2007 : AN152626
05/09/2006 : AN152626
23/06/2005 : AN152626
30/07/2004 : AN152626
06/01/2004 : AN152626
25/07/2003 : AN152626
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 26.08.2015 15488-0241-013
14/08/2002 : AN152626
01/08/2001 : AN152626
01/01/1986 : AN152626

Coordonnées
APOTHEEK DE ZWAANTJES

Adresse
VROEGEINDE 15 2243 PULLE

Code postal : 2243
Localité : Pulle
Commune : ZANDHOVEN
Province : Anvers
Région : Région flamande