APPONO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APPONO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 823.128.142

Publication

28/04/2014 : Wijziging maatschappelijke zetel
: Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 02/12/2013

De vergadering beslist om vanaf heden de maatschappelijlke zetel te verplaatsen naar Hoogstraat 56te2820Rijmenam.

De Roo Hilde Zaakvoerder

O 00
•M

'El "S

bi es

Op de laatste bl£~variXùîR~B"vèrme1âe"nï~~��

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

- MOlfTEUR
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 25.07.2013 13345-0353-008
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 26.07.2012 12353-0558-008

Coordonnées
APPONO

Adresse
Kruisstraat 16 - 2820 Bonheiden

Code postal : 2820
Localité : BONHEIDEN
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande