DE BRUG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE BRUG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.770.629

Publication

05/05/2014 : wijziging zaakvoerder.
Dhr Van Mol Tom geeft zijn ontslag als zaakvoerder vanaf 01.04.2014.

Zijn ontslag wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard en hij krijgt kwijting voor de uitoefening van zijn

mandaat.

Mevr. Fransen Veerle geeft haar ontslag als zaakvoerder vanaf 01.04.2014.

Haar ontslag wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard en zij krijgt kwijting voor de uitoefening van

haar mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt als nieuwe zaakvoerder benoemd vanaf 01.04.2014: Dhr Liu Rijin, Kerkstraat 100, 2870 Puurs, NN 82.06.14-443.28

Lîu Rijin,

zaakvoerder

Op de faaiste biz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. heU'i van de perso(o)men)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwot.rdigen

Verso . Naam en nandtekening,
28/06/2013 : AN350569
22/06/2012 : AN350569
23/06/2011 : AN350569
19/06/2009 : AN350569
12/05/2015 : AN350569
24/06/2008 : AN350569
20/07/2007 : AN350569
16/02/2006 : AN350569
17/06/2005 : AN350569
01/04/2005 : AN350569
02/07/2004 : AN350569
10/05/2004 : AN350569
11/10/2002 : AN350569

Coordonnées
DE BRUG

Adresse
TURNHOUTSEBAAN 471 2110 WIJNEGEM

Code postal : 2110
Localité : WIJNEGEM
Commune : WIJNEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande