'T CONTAINERKE

CVBA


Dénomination : 'T CONTAINERKE
Forme juridique : CVBA
N° entreprise : 427.684.777

Publication

18/04/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 16.08.2013 13430-0449-011
10/12/2012
Mod wort 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd griffie van de Reeiifbat} van Koo,ehnnde! 1e Aiifwerpeir, o~

GriM ~- 2M2

Ondernemingsnr : 0427.684.777

Benaming

(voluit) : 't Containerkg

(verkort) :

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Pierstraat 446 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Onslag en benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : blaam en handtekening.

Met ingang van 1 mei wordt het ontslag van Mevrouw Cindy Van Onckelen, Hollebeekstraat 68 - 2840 Rumst aanvaard en er wordt kwijting verleend voor haar mandaat.

Als zaakvoerder wordt aangesteld: Mevrouw Jessika De Nys - Pierstraat 446 - 2630 Aartselaar die haar mandaat aanvaardt en dit voor onbepaalde termijn, met ingang van I mei 2012

Teken de zaakvoerders,

Ivan Van Onckelen en Jessika De Nys

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011 : AN249532
05/09/2011 : AN249532
11/08/2010 : AN249532
24/06/2010 : AN249532
12/03/2010 : AN249532
02/09/2009 : AN249532
09/09/2008 : AN249532
06/09/2007 : AN249532
13/12/2006 : AN249532
01/08/2005 : AN249532
17/02/2005 : AN249532
09/07/2003 : AN249532
17/07/2002 : AN249532
12/10/2001 : AN249532
27/10/2000 : AN249532
23/06/1998 : AN249532
01/01/1997 : AN249532
01/01/1997 : AN249532
01/01/1997 : AN249532
01/01/1993 : AN249532

Coordonnées
'T CONTAINERKE

Adresse
PIERSTRAAT 446 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande