'T VLIEGEND PEERD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T VLIEGEND PEERD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 445.113.303

Publication

30/06/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
15/07/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
12/07/2011
Mcd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

3 0 -06- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHA1hale MECHELEN

ir~w~

~~S

~ ~

Ilu IV IIIIIIAII VIII I 1

*11105732*

Vol behor aan Belg Staat

irOndernemingsnr : 0445.113.303

Benaming

(voluit) : 't VLIEGEND PEERDRechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 2820 BONHEIDEN, Rijmenamseweg 85

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER -KENNISGEVING

De Comm.V. MATTO met zetel te 1800 Vilvoorde, Vilvoordestraat 48, ondernemingsnummer 0806.424.445, met als vertegenwoordigers Sven VANDER ELST en Lotte THEUNISSEN, beiden wonende te 1800 Vilvoorde,. Vilvoordestraat 48, heeft per 16/06/2011 ontslag genomen als zaakvoerder van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor de Comm.V. MATTO, haar zaakvoerder

Sven VANDER ELST.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 30.08.2010 10500-0327-016
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 18.12.2008, NGL 06.05.2009 09137-0227-010
07/01/2009 : LE109695
08/05/2008 : LE109695
26/04/2007 : LE109695
22/02/2007 : LE109695
21/04/2006 : LE109695
07/04/2005 : LE109695
05/04/2004 : LE109695
16/04/2003 : LE109695
03/08/2002 : ME076183
26/07/2002 : ME076183
25/03/2000 : ME076183
01/01/1995 : ME76183
01/01/1995 : ME76183
15/07/1994 : ME76183

Coordonnées
'T VLIEGEND PEERD

Adresse
RIJMENAMSEWEG 85 2820 BONHEIDEN

Code postal : 2820
Localité : Rijmenam
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande