ZWEMVERENIGING BRASSCHAATSE DOLFIJNEN, AFGEKORT : ZBD

Association sans but lucratif


Dénomination : ZWEMVERENIGING BRASSCHAATSE DOLFIJNEN, AFGEKORT : ZBD
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 435.322.538

Publication

21/02/2013
M0D 2,2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

E.,

111111!1,1,131111[1111111 III

Vo beha

aan

Belg Staat

RECHTBANK

KOOPHANDEL

1 1 12- 2013

ANT:NiEiR P E N

Ondememingsnr : 435.322.538

Benaming

(voluit) : Zwemvereniging Brasschaatse Dolfijnen

(verkort) : ZBD

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Veldstraat 143 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel/wijziging bestuurders -Verplaatsing maatschappelijke zetel

De buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012 beslistst eenparig om de maatschappelijke zetel met ingang van 15 december 2012 te verplaatsen naar Spechtlaan 4 te 2930 Brasschaat.

-Ontslag bestuurders:

De buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012 aanvaardt het ontslag van volgende personen:

Lutgarde Crikemans Veldstraat 143 te 2930 Brasschaat

Benoeming bestuurders:

De Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012 benoemd volgende personen tot bestuurder:

Eric Nellens Spechtlaan 4 te 2930 Brasschaat, geboortedatum 30 mei 1967 geboorteplaats Antwerpen - De raad van bestuur is vanaf 14 december 2012 als volgt samengesteld:

Eric Netlens Voorzitter

Andrea Van Tongerioo Secretaris

Ingrid Lievens Penningmeester

E_Nellens A, Van Tongerloo

Voorzitter Secretaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2012
j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

MOo 2.2

PEN

ANT

NN 58.04.03-539-35

NN 57.07.02-472-35

NN 66.01.02-183-83

Frank Naes Anita Dervaes Benny Baelmans

- Benoeming bestuurders:

L. Crikemans Voorzitster

A. Van Tongerioo Secretaris

Ondernemingsnr : 435.322.538

Benaming

(voluit) : Zwemvereniging Brasschaatse Dolfijnen

(verkort) : Z B D

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Veldstraat 143 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : Wijziging bestuurders

- Ontslag bestuurders:

De algemene vergadering van 9 maart 2012 aanvaardt het ontslag van volgende personen;

De algemene vergadering van 9 maart 2012 benoemd volgende personen tot bestuurder:

Andrea Van Tongerloo NN 68.12.22-308-59

Ingrid Lievens NN 67.01.04-220-07

-De raad van bestuur is vanaf 10 maart 2012 als volgt samengesteld;

Lutgarde Crikemans Voorzitster

Andrea Van Tongerloo Secretaris

Ingrid Lievens Penningmeester

b

" 12110011"

E SI

REG17inilt.

KOOPHANDEL

2 5 -05- 2012

Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ZWEMVERENIGING BRASSCHAATSE DOLFIJNEN, AFGEK…

Adresse
VELDSTRAAT 143 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande