10MILES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 10MILES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 817.818.678

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 25.06.2014 14216-0431-009
27/04/2012
i. MarWad11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 Oudenaarde

11111,gmligyijillon i 7: AM, 2012Gnciernertiingsnr : 0817.818.678 13./12rning

( 'un) ' 90Mi[es

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

t:i lisw,,`! n B.V.B.A.

Grijsdauwe 5 .. 9506 Smeerebbe-Vioerzegem

(volledfig cicii e$)

Oflefe,.r?-o ^l Bekendmaking onbezoldigde mandaten

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 2 april 2012 heeft met eenparigheid van stemmen beslist dat de mandaten van de zaakvoerders Saelens Joeri en Segers Luc onbezoldigd worden met ingang van 31.12.2011.

Saelens Joeri

Zaakvoerder

Op de ladtee blz. van lek q vermelden ~rJ~ Naam e;1 hoPdanir;hPlci van de in^,trumeliEc:rwr3de no1a0r,. v.sn de: uGe.001i3,. '1

bEvOtu0 de .i;chlixrsoOr tell 4t,sn2_'n +113 deden tC `" 'I>i rb.nv,Oprtlien

Noam en l',2n0.clCr;l1g

11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 06.07.2011 11266-0513-011
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0344-009

Coordonnées
10MILES

Adresse
MONSEIGNEUR ABBELOOSSTRAAT 6 1755 GOOIK

Code postal : 1755
Localité : GOOIK
Commune : GOOIK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande