10X10.BE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 10X10.BE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.181.283

Publication

23/04/2013
Motl POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.+.

1 2 API!

rr#fte. ,Ondememingsnr : 0878.181.283

Benaming (voluit) : 10x10.Be

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoolstraat 100 -1745 Opwijk

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Benoeming zaakvoerder - onbezoldigd mandaat

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 02/04/2013

Mejuffrouw Van Aken Emily, wonende te 1745 Opwijk, Kouterlaan 4 wordt benoemd als medezaakvoerder met ingang van heden.

Haar mandaat is onbezoldigd.

Tegelijk neergelegd: PV dd 02/0412013

Jeroen Luypaert

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Lin vermelden : Zecto : Naam en fioeaanig?ieid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)*ni}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 26.09.2012 12588-0047-010
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 31.08.2011 11537-0203-011
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 25.08.2010 10447-0083-012
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 23.07.2009 09461-0006-012
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 20.08.2008 08586-0073-011
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 24.08.2007 07609-0014-011

Coordonnées
10X10.BE

Adresse
SCHOOLSTRAAT 100 1745 OPWIJK

Code postal : 1745
Localité : OPWIJK
Commune : OPWIJK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande