1DIRECTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 1DIRECTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.299.921

Publication

16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.10.2013 13629-0065-011
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.12.2014, NGL 29.12.2014 14709-0053-014
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 28.09.2012 12590-0164-011
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 28.09.2012 12590-0240-011
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.11.2010 10618-0452-011
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.11.2010 10618-0444-010
27/04/2015
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

fieergeegdlontvangel

1 5 AK

,286

ter griffi2 van deleoierlandstalge

......~__nk van.kcaaphandel Brussel

~

Ondernemingsnr : 0462.299.921

Benaming

(volwit) : 1 Direction

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rasselstraat, 2, B-1731 Relegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging, benoeming

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 01/04/2015

1 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De bijzondere algemene vergadering beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar

het volgende adres:

Kamstraat 62 - 1602 Vlezenbeek

2 Benoeming van een zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering beslist om vanaf heden Mevrouw Laure Van Droogenbroeck, Kamstraat 62 - 1602 Vlezenbeek, te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaald duur. Haar mandaat is onbezoldigd,

3 Diversen

In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal huidig proces verbaal gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Pascal Van De Gucht

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla'

22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 19.08.2008 08573-0082-009
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 28.09.2007 07745-0266-009
16/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.05.2006, NGL 11.08.2006 06632-5299-012
02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 29.07.2005 05618-2331-012
10/01/2005 : BL620515
17/08/2004 : BL620515
24/10/2003 : BL620515
20/09/2002 : BL620515
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 30.09.2015 15633-0320-014
06/10/2001 : BL620515

Coordonnées
1DIRECTION

Adresse
KAMSTRAAT 62 1602 VLEZENBEEK

Code postal : 1602
Localité : Vlezenbeek
Commune : SINT-PIETERS-LEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande