2 HANDY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2 HANDY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 807.780.069

Publication

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.09.2014 14600-0006-009
14/02/2014
Mod Wor411r1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte*19092952

Ondernemingsnr : 0807.780.069 Benaming

(voluit) : 2 HANDY

(verkort)

sRUS-~~

0 FEB~~`uc y

~~

Griffie

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bloernenhoflean 6 te 1640 Sint-Genesius-Rode

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op 24 december 2013, blijkt dat met unanimiteit volgende beslissingen werden goedgekeurd:

- het ontslag ais zaakvoerder van de heer Blondiau Lionel met ingang vanaf 3010912013;

- kwijting wordt verleend voor het mandaat van de heer Blondiau Lionel ais zaakvoerder tot 30/09/2013.

Aldus opgesteld te Sint-Genesius-Rode op 24/12/2013.

Mevr. Lambrecht Patricia,

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 08.10.2013 13623-0523-010
07/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 28.11.2012 12655-0355-011
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 29.08.2010 10494-0002-010
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 25.08.2015 15478-0119-010

Coordonnées
2 HANDY

Adresse
BLOEMENHOFLAAN 6 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande