2-MB

NV


Dénomination : 2-MB
Forme juridique : NV
N° entreprise : 860.280.033

Publication

02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 30.10.2013, NGL 29.11.2013 13670-0365-010
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 23.10.2012, NGL 31.10.2012 12623-0271-010
14/02/2012
r

Ondernemingsnr : 0860,280.033

Benaming

(voluit) : 2-MB

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : FELIX AERTGEERTSSTRAAT 28 3128 TREMELO

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERSAANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 30 oktober 2011 en van de raad van bestuur van 30 oktober 2011.

Met algemeenheid van stemmen herbenoemt de vergadering de volgende uittredende bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2017 :

- de Heer Mattheus Benjamin, Felix Aertgeertsstraat 34 te 3128 Tremelo

- de Heer Mattheus Johan, Remerstraat 22A te 3128 Tremelo

- Benjo Holding N.V., Felix Aertgeertsstraat 28 te 3128 Tremelo, vertegenwoordigd door Mattheus Johan

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De bestuurder, Benjo Holding N.V., met zetel te 3128 Tremelo, Felix Aertgeertsstraat 28, heeft meegedeeld dat , in navolging van de wet van 02.08.2002, bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30/10/2011, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de N,V. Benjo Holding bij de N.V. 2-MB , de Heer Mattheus Johan, wonende Remerstraat 22A 3928 Tremelo

Met algemeenheid van stemmen benoemt de raad van bestuur de Heer Matth eus Benjamin, Felix Aertgeertsstraat 34 te 3128 Tremelo en de Heer Mattheus Johan, Remerstraat 22A te 3128 Tremelo, tot gedelegeerd bestuurder met Ingang van 30 oktober 2011 voor een nieuwe periode van zes jaar.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd.

Mattheus Johan

Gedelegeerd bestuurder

Mots 2.1

Luik. B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Hh11fl1I IIIlI II ~IYn~lll~l

*iao3~osa"

1" <3t;rne;egr_1 t>;r 6.e.r

Recteenh Kooptui~~8. 2042

te Leuven, de

17E GRIFFIER,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 30.10.2011, NGL 15.11.2011 11605-0070-010
30/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 30.09.2010, NGL 26.11.2010 10613-0292-010
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 06.10.2009, NGL 27.10.2009 09824-0307-010
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 30.09.2008, NGL 28.10.2008 08793-0350-010
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 21.09.2007, NGL 16.10.2007 07774-0073-010
06/10/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 05.09.2006, NGL 04.10.2006 06828-1171-012
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.04.2005, GGK 07.07.2005, NGL 12.07.2005 05468-0686-010

Coordonnées
2-MB

Adresse
FELIX AERTGEERTSSTRAAT 28 3120 TREMELO

Code postal : 3120
Localité : TREMELO
Commune : TREMELO
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande