2-PROTECT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2-PROTECT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.276.557

Publication

05/12/2013
Me Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0872.276.557 Benaming

(voluit) : 2-PROTECT

(verkort)

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophanden

" e Leuven. de 2 5 Nov, 2013

DE ,.GriffieFIER

" 13182398

be a B st;

il

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Venneheidestraat 33 3201 Langdorp

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging adres

Uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering dd 15/10/2013 blijkt dat met eenparigheid van stemmen besloten is het adres van de maatschapppelijke zetel te verhuizen van 3201 Langdorp, Venneheidestraat 33 naar 3201 Langdorp, Hombergstraat 11 en dit met ingang vanaf 15/10/2013.

get. Debontridder Steven

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 30.08.2013 13534-0010-014
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.08.2012 12545-0349-014
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 30.08.2011 11484-0533-014
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 16.08.2010 10417-0203-014
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 13.08.2009 09577-0228-013
20/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 14.08.2008 08569-0056-014
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 31.08.2007 07692-0114-013
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 31.08.2006 06763-0125-014

Coordonnées
2-PROTECT

Adresse
VENNEHEIDESTRAAT 33 3201 LANGDORP

Code postal : 3201
Localité : Langdorp
Commune : AARSCHOT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande