2 THE POINT-INTERNET SOLUTIONS COMPANY, AFGEKORT : 2 THE POINT - ISC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2 THE POINT-INTERNET SOLUTIONS COMPANY, AFGEKORT : 2 THE POINT - ISC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.091.656

Publication

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 15.07.2013 13307-0115-013
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 21.06.2012 12202-0255-013
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 05.07.2011 11260-0357-012
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 09.07.2010 10290-0239-012
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 03.07.2009 09358-0167-012
07/05/2015
r

Voorbehouden aan het Belgisch 5taatsblac

uII(I

n+od Word 11.1

Griffie

Il

II

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d kktte GRIFFIE REci-ITELA,NK VA KOOPHANDEL GENT

I

1196111111

24=APR. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0474.091.656

(voluit) 2 THE POINT - INTERNET SOLUTIONS COMPANY 2 THE POINT - 1SC

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Destelwijk 42, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag-benoeming-zetel

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21 april 2015 blijkt :

- het ontslag van de heer Filip Wouters als zaakvoerder met ingang van 21 april 2015

- de benoeming tot nieuwe zaakvoerders van de heer Yves Roman, Vijverslaan 96, 1780 Wemmel

en de heer Pascal Schoofs, La Core 9, 6840 Molinfaing, met ingang van 21 april 2015.

Het mandaat van beide zaakvoerders is voor onbepaalde duur en onbezoldigd.

Bij beslissing van de zaakvoerders wordt de zetel van de vennootschap vanaf 21 april 2015 overgebracht naar Vijverslaan 96, 1780 Wemmel,

Yves Roman,

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 11.07.2008 08404-0208-014
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 23.07.2007 07457-0064-012
05/01/2007 : DE349125
29/06/2005 : AN349125
05/08/2015
Mod AaF 11.1

fE ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fecsf

I.~,w,. ,~~'~~ ~, i~f'_~~" ~ ;I

1,1,11111111

*1511269

f3ei'r'g?leg,ili::i'sty;: a tg en op

2 7 )

ter gri"7~i ,.,.

Ondememingsnr : 0474.091.656

Benaming (voluit) : 2 The Point - Internet Solutions Company

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vijverslaan 96 -1780 Wemmel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag - Benoeming

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 23/06/2015

M. Roman informeert de Vergadering van het ontslag van De Heer Pascal Schoofs,wonende te 6840 Molinfaing, La Core 9, als zaakvoerder van het bedrijf op 23 juni 2015 en vraagt de Vergadering het ontslag te aanvaarden.

M. Roman stelt voor De Heer Pascal Schoofs te vervangen door Mevrouw Hrimche Laila, wonende te 1780 Wemmel, Vijverslaan 96, voor een periode van 3 jaar vanaf vandaag. Het mandaat van Mevrouw Hrimche zal onbezoldigd zijn.

De Vergadering gaat over to stemming en aanvaardt het ontslag van De heer Pascal Schoofs en de benoeming van Mevrouw Laila Hrimche met unanimiteit van de stemmen.

De Vennootschap verleidt hierbij een Bijzondere Volmacht aan de onderneming Outcome BVBA, gelegen te Leuvensesteenweg 248 D -1800 Vilvoorde, om ter individuele titel, met mogelijkheid tot substitutie, alle nodige maatregelen een akties te ondernemen teneinde de publikatieformaliteiten van het ontslag van De Heer Pascal Schoofs en de benoeming van Mevrouw Laila Hrimche in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te publiceren.

Tegelijk neergelegd PV dd 23/06/2015

Yves Roman

Zaakvoerder

BijEagen bij fit T gisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz.van Luik vermelden :" RctO: Naara en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2004 : AN349125
26/01/2004 : AN349125
04/07/2003 : AN349125
03/08/2002 : AN349125
18/04/2002 : SN062224

Coordonnées
2 THE POINT-INTERNET SOLUTIONS COMPANY, AFGE…

Adresse
VIJVERSLAAN 96 1780 WEMMEL

Code postal : 1780
Localité : WEMMEL
Commune : WEMMEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande