2HAND

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 2HAND
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 862.063.843

Publication

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 31.08.2012 12515-0126-013
29/05/2012
Motl 21

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4iao9sss111111

ranwerv

5 MAI,

;012

- ; r,r):.;: 0862063843

5.=. " - ~l P 11111~

Iv171inr, 2HAND

Ire+:ntvorrn NV

Zet,.i Meerstraat 36 -1840 Londerzeel

Onder rp ' '',i: : Ontslag - benoeming bestuurder, herbenoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 9 maart 2012:

" 1) Ontslag bestuurder:

Met ingang vanaf 9 maart 2012 neemt mevrouw Els De Hertogh, wonende te Meerstraat 36,

1840 Londerzeel, op eigen verzoek ontslag als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt dit ontslag met eenparigheid van stemmen.

2) Benoeming bestuurder:

De bijzondere algemene vergadering beslist de heer Chris Vergaelen, wonend te Meerstraat 36, 1840 Londerzeel, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 9/3/2012 en dit voor een periode van 6 jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2018.

De vergadering aanvaardt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.

3) Herbenoeming bestuurder:

De bijzondere algemene vergadering beslist de heer Norbert Vergaelen, wonende te

Schuttershofstraat 13,1880 Kapelle-Op-Den-Bos, te herbenoemen als bestuurder met ingang

vanaf 9/3/2012 en dit voor een periode van 6 jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2018.

De vergadering aanvaardt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.'

De Raad van Bestuur, gehouden na de bijzondere algemene vergadering van 9/3/2012, heeft beslist dat wordt herbenoemd tot Gedelegeerd Bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend na de algemene vergadering van 2018: de heer Norbert Vergaelen, wonende te Schuttershofstraat 13, 1880 Kapelle-Op-Den-Bos

Norbert Vergaelen

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2012
Mcd 2.1

t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 1111111111111111111111111111111111111111111111111 0 5 JAN. 2012

" iaoiaa3e~ BRUSSEL0862063843

2HAND

NV

Meerstraat 36 - 1840 Londerzeel

Ontslag - benoeming bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 20/12/2011:

" 1) Ontslag bestuurder:

Met ingang vanaf 31/12/2011 neemt de heer Chris Vergaelen, wonende te Meerstraat 36, 1840 Londerzeel,

ontslag als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt dit ontslag reet eenparigheid van stemmen.

2) Benoeming bestuurder:

De bijzondere algemene vergadering beslist mevrouw Els De Hertogh, wonende te Meerstraat 36,

1840 Londerzel, te benoemen als besturder met ingang vanaf 1/1/2012 en dit vooreen periode van

6 jaar, eindigend op 1/1/2018.

Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd.

De vergadering aanvaardt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.

Chris Vergaelen

Bestuurder

30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 26.08.2011 11446-0151-011
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 23.08.2010 10434-0450-009
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 27.08.2009 09636-0354-010
16/04/2015
HQd Word 11.1

'$~~~_'~ i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktein III III I I I II I I 101 III

*15055062*

Ondernemingsnr : 0862.063.843 Benaming

(voluit) : 2HAND

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meerstraat 36, 1840 Londerzeel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 30/09/2014:

'1) Ontslag bestuurder:

Met ingang vanaf heden neemt de heer Norbert Vergaelen, woonachtig te Schuttershofstraat 13,

1880 Kapelle-Op-Den-Bos, op eigen initiatief ontslag als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt dit ontslag met eenparigheid van stemmen.

2) Benoeming bestuurder:

De bijzondere algemene vergadering beslist mevrouw Els De Hertogh, woonachtig te Meerstraat 36,

1840 Londerzeel, te benoemen ais bestuurder met ingang vanaf 1/10/2014 en dit voor een periode van

6 jaar, tot de algemene vergadering van 2020.

Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

De vergadering aanvaardt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.'

Onmiddellijk daarna komen de bestuurders samen.

De raad van bestuur beslist eenparig om De Heer Norbert Vergaelen, woonachtig te

Schuttershofstraat 13,1880 Kappelle-Op-Den-Bos te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur beslist eenparig om De Heer Chris Vergaelen, woonachtig te Meerstraat 36,

1840 Londerzeel, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Het mandaat loopt tot de algemene vergadering van 2020,

Chris Vergaelen

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0 3 APR, 2015

ter griffie van de Megtarlandstalige -cchtbanl( van kouptattdel_Brussel --

neergelegd/ontvangen op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 08.08.2008 08543-0270-010
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 28.08.2007 07613-0368-010
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 28.07.2006 06548-0245-012
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 27.07.2005 05571-2191-011
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 31.08.2016 16537-0498-013

Coordonnées
2HAND

Adresse
MEERSTRAAT 36 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande