3 UP A TREE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3 UP A TREE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 820.980.977

Publication

02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.09.2014 14613-0040-012
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 29.10.2013 13642-0331-011
06/11/2012
Mod Word 11.1

ti ELu~~B~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor- 111111111111111111111

behouder *12180488*

aan het

Belgisch Staatsbla

. BRUSSEL

24 OKT 2012

Griffie

Onderriemingsnr : 0820.980.977

Benaming

(voluit) : 3 UP A TREE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bombardonstraat 100 -1770 LiedekerXe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Volgens de bijzondere algemene vergadering gehouden op datum van 12 oktober 2012 ter zetel van de vennootschap werd beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te dragen naar Kaaitvaartstraat 9 te 1760 Roosdaal.

Deze beslissing werd met nparigheid van stemmen goedgekeurd.

Zaakvoerder,

Janssens Liesbeth.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 30.08.2012 12513-0360-010
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 07.07.2011 11273-0579-010

Coordonnées
3 UP A TREE

Adresse
KAAITVAARTSTRAAT 9 1760 ROOSDAAL

Code postal : 1760
Localité : ROOSDAAL
Commune : ROOSDAAL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande