360STRATEGO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 360STRATEGO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.202.703

Publication

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 18.11.2013, NGL 29.11.2013 13673-0436-012
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 19.11.2012, NGL 29.11.2012 12649-0194-013
12/03/2012
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111fl 1111111111 11111 111111111111H111 BRUSS%

*12053489* i 2o:1I

GriffieBenaming : 360stratego

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1860 MEISE, Rozenhoflaan 12

Ondernemingsnr: 0863 202 703

Voorwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

Bespreking van de agendapunten

1. ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd

ingediend door Mevrouw Vannoote Genevive - Haagwinde 37- 8300 Knokke-Heist.

Dit ontslag gaat in op 01/10/2011.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. BENOEMING VAN EEN NIEUWE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist ais nieuwe zaakvoerder te benoemen

Guillick Catherine - Rozenhoflaan 12 -1860 MEISE.

Haar mandaat gaat in op 01/10/2011 en heeft een onbepaalde duur.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is bezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uittreksel van het proces verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 01/10/11.C.Guillick

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/02/2012
Med 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

illlps~tlT EUR sELGeERELEGD ter GRIFFIE del ,-'11F ECTI01~f REC ANK VAN KOOPHANDEL T

GE (Afdaling Brugge,

BELGISCF Griffie~ ,~ e:

B

V, bah aa Bel Staz

~ 8 - I 6 JAN, 2012\

BRU

02- 20123P:

STAATSBLAD ESTUUR

*izoaae7a"

N

Ondernemingsnr : 0863202703

Benaming

(voluit) : 360stratego

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8300 KNOKKE HEIST, Haagwinde 37

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Bespreking van het enige agendapunt

In toepassing van de statuten beslist de algemene vergadering om de maatschappelijke zetel van de vennootschap niet ingang van 1 october 2011 te verplaatsen

van : 8300 KNOKKE-HEIST, Haagwinde 37

naar :1860 MEISE, Rozenhoflaan 12

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uitreksel van het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 01110(2011

Guillick Catherine Zaakvoerder

25/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 31.10.2011, DPT 23.11.2011 11614-0494-012
01/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 02.11.2010, DPT 24.11.2010 10615-0534-012
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 26.10.2009, DPT 19.11.2009 09856-0091-011
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.10.2008, NGL 27.11.2008 08829-0094-013
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 08.10.2007, NGL 22.11.2007 07806-0370-014
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 18.09.2006, NGL 04.10.2006 06805-0294-012
13/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 19.09.2005, DPT 06.10.2005 05795-0054-012
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 30.09.2015 15617-0207-013

Coordonnées
360STRATEGO

Adresse
ROZENHOFLAAN 12 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande