3M BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3M BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 402.683.721

Publication

01/07/2014 : BL232647
16/07/2014
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE 0402.683.721

Benaming

(voluit) : 3M BELGIUM BVBA/SPRL

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: HERMESLAAN 7 - 1831 DIEGEM

Onderwerp akte: UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 27/0512014

/dor-behouden aan het Belgisch StaatsbIai illit1311111

neergelegd/ontvangen op

0 7 MI 2014

ter griffie van de Nederfandstalige rerfltbanky_ koophuej grussel___

De Raad van Bestuur neemt de volgende besluiten:

- Aanpassing van de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders naar 20 juni 2014.

- Het jaarverslag over het boekjaar 2013 wordt medegedeeld.

- De Balans en de Winst-en Verliesrekening op 31 december 2013 worden voorbereid voor de

Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 juni 2014.

Het Jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar 2013 voor voorlegging aan

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 juni 2014 wordt goedgekeurd en

voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering

- De vrijstelling van publicatie van een geconsolideerde jaarrekening wordt goedgekeurd daar de vennootschap opgenomen wordt in een ruimere consolidatie naar Amerikaanse wetgeving.

Voorstel tot herbenoeming van de heren Jan Kuiper, Krekelberg 38, 4708 KP Roosendaal,Nerderland, Patrick Deconinck, Tervurenlaan 299, 1150 Brussel en mevrouw A,M.Galvin, Rue du Prince Royal 33, 1050 Brussel in de hoedanigheid van Zaakvoerders voor een periode van n jaar tot de volgende Algemene Vergadering der Aandeelhouders wordt goedgekeurd.

Deze functie wordt niet bezoldigd,

- Voorstel tot benoeming van de heer Patrick Rogiers in de hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van n jaar tot de volgende Algemene Vergadering Der Aandeelhouders wordt goedgekeurd. Deze functie wordt niet bezoldigd.

Bezoldiging van de Commissaris voor het jaar 2013 wordt goedgekeurd,

- Benoeming als commissaris voor een termijn van drie jaar van BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Romain Seffer wordt geodgekeurd alsook de jaarlijkse vergoeding

Patrick Rogiers

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Ver: Naam en handtekening.

04/12/2013 : BL232647
23/10/2013 : BL232647
12/12/2014 : BL232647
14/08/2013 : BL232647
18/07/2013 : BL232647
18/07/2013 : BL232647
02/07/2013 : BL232647
13/05/2013 : BL232647
02/08/2012 : BL232647
27/07/2012 : BL232647
20/07/2012 : BL232647
12/07/2012 : BL232647
30/05/2012 : BL232647
06/03/2012 : BL232647
05/03/2012 : BL232647
24/11/2011 : BL232647
04/10/2011 : BL232647
27/07/2011 : BL232647
27/07/2011 : BL232647
12/07/2011 : BL232647
30/07/2010 : BL232647
30/07/2010 : BL232647
16/07/2010 : BL232647
22/10/2009 : BL232647
12/10/2009 : BL232647
03/08/2009 : BL232647
20/07/2009 : BL232647
20/07/2009 : BL232647
10/10/2008 : BL232647
28/07/2008 : BL232647
28/07/2008 : BL232647
24/07/2008 : BL232647
24/07/2007 : BL232647
24/07/2007 : BL232647
20/07/2007 : BL232647
07/05/2007 : BL232647
10/06/2015 : BL232647
28/07/2006 : BL232647
28/07/2006 : BL232647
27/07/2006 : BL232647
15/07/2005 : BL232647
13/07/2005 : BL232647
15/06/2005 : BL232647
22/07/2015
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel : HERMESLAAN 7 -1831 DIEGEM

Onderwerp akte : UITTREKSEL UIT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30106/2015.

- De Balans en de Winst- en Verliesrekening op 31 december 2014 worden goedgekeurd.

- Het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris wordt goedgekeurd.

- De beknopte inhoud der jaarlijkse informatie, medegedeeld aan de Ondernemingsraad wordt

medegedeeld aan de aandeelhouders.

- Kwijting wordt verleend aan de Zaakvoerders en Commissaris van 3M Belgium N.V. voor het jaar 2014.

- De herbenoeming van de heer Jan Kuiper, Krekelberg 38, 4708 KP Roosendaal, Nederland in

de hoedanigheid van Zaakvoerder voor een periode van n jaar tot de volgende Algemene Vergadering

der Aandeelhouders. Deze functie wordt niet bezoldigd.

- De herbenoeming van de heer P.Rogiers tot Voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van n

jaar tot de volgende Algemene Vergadering der Aandeelhouders. Deze functie wordt niet bezoldigd.

- Goedkeuring van de bezoldiging van de Commissaris voor het jaar 2014.

Patrick Rogiers

Voorzitter Raad van Bestuur

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mal 2.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Qndernemingsnr : BE 0402.683.721

Benaming

(voluit) : 3M BELGIUM BVBA/SPRL

<15105234

ilijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2004 : BL232647
15/07/2004 : BL232647
15/07/2004 : BL232647
07/06/2004 : BL232647
23/01/2004 : BL232647
14/08/2015 : BL232647
14/10/2003 : BL232647
19/09/2003 : BL232647
09/09/2003 : BL232647
05/08/2003 : BL232647
22/07/2003 : BL232647
25/06/2003 : BL232647
22/05/2003 : BL232647
03/09/2002 : BL232647
03/09/2002 : BL232647
20/07/2001 : BL232647
18/02/2000 : BL232647
10/08/1999 : BL232647
18/07/1997 : BL232647
27/07/1996 : BL232647
03/08/1995 : BL232647
31/12/1993 : BL232647
31/12/1993 : BL232647
14/07/1993 : BL232647
20/03/1993 : BL232647
20/03/1993 : BL232647
01/01/1993 : BL232647
06/05/1992 : BL232647
11/03/1992 : BL232647
01/01/1992 : BL232647
04/05/1991 : BL232647
01/01/1989 : BL232647
01/01/1988 : BL232647
17/10/1987 : BL232647
17/10/1987 : BL232647
06/01/1987 : BL232647
30/07/1986 : BL232647
15/03/2016 : BL232647
01/01/1986 : BL232647
30/08/2017 : BL232647
13/06/2018 : BL232647

Coordonnées
3M BELGIUM

Adresse
HERMESLAAN 7 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande