3POS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3POS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.648.159

Publication

07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.02.2014, NGL 03.04.2014 14084-0525-008
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 04.01.2013 13003-0463-008
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 03.01.2012 12004-0388-008
03/11/2011
, dM~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-f~-------~

Voor- 1111111,111,11.11.!1111111111111111 Neerae!egd ter griffie dor Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 2 0 OKT. 1011 DE GRIFFIER,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr.: 0890648159

Benaming (voluit) : 3POS

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : ENGERSTRAAT 153, 3071 ERPS-KWERPS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte : BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER

Op de bijzondere algemene vergadering van 31/03/2011 wordt bevestigd dat het mandaat van de

zaakvoerder Dhr. Bosmans Alexander wondende te 3071 Erps-Kwerps, Engerstraat 153 sinds 01/04/2011 bezoldigd is.

De zaakvoerder

Bosmans A.Op de laatste biz. van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening02/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 23.02.2011 11045-0339-008
09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 06.12.2009, NGL 26.02.2010 10059-0228-008

Coordonnées
3POS

Adresse
ENGERSTRAAT 153 3071 ERPS-KWERPS

Code postal : 3071
Localité : Erps-Kwerps
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande