3S CONSULTANCY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3S CONSULTANCY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.647.055

Publication

21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.05.2014, NGL 19.08.2014 14428-0259-010
06/02/2014
?Md Word 11.1

man In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoo behou aan BoIgL Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Foorgelegd for griffie van de Rethdate van Koophandel io AM:ru-Fat op

Griffie 2 8 JAN, HU

III IUM111111

Ondernemingsnr 0827647055

Benaming

(voluit) Consultancy

(verkort) :

Rechtsvorm: b.v.b.a.

Zetel Oude Pastorijstraat 14, 2960 Brecht

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging maatschappelijke zetel.

Op de buitengewone algemene vergadering van 28/11/2013 wordt besloten om met ingang

van 6 december 2013 het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1840 Londerzeel,

Hoge Donk 3.

Brecht, 28/11/2013.

Johan Driessens,

Zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 27.08.2013 13462-0345-010
22/03/2012
Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Konphandcl ta Antwerpen

p 12 MRT 2012

De Griffier,

Griffie

ii1111u~~wWii~iuNiwiw~~u1

*iaoso9i~"

br

E St

Ondernemingsnr: 0827647055

Benaming

(voluit) : 3S Consultancy

(verkort) :

Rechtsvorm : b.v.b.a.

Zetel : Prins Boudewijnlaan 3, 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel.

Op de buitengewone algemene vergadering van 29 september 2011 wordt besloten om met ingang van 01 oktober 2011 het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2960 Brecht, Oude Pastorijstraat 14.

Schilde, 29 september 2011,

Johan Driessens,

Zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 31.08.2015 15504-0534-013
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.05.2016, NGL 31.08.2016 16512-0109-013

Coordonnées
3S CONSULTANCY

Adresse
HOGE DONK 3 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande