4 MJ

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 4 MJ
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.125.510

Publication

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 25.07.2013 13363-0035-016
10/06/2013
Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behoude aan het Belgisci

5taatsbia

111111111

*13087021*

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van K2ophande ~ te Leuven, de

MEI 3

DE GR!FF1ER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0463.125.510

Benaming

(voluit) : 4 MJ

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Goudsbloemstraat 2 - 3000 Leuvenl

Onderwerp akte ; Herbencieming bestuurder

Op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 7/5/2013 werd volgende beslissing goedgekeurd:

Herbenoeming voor een periode van 6 jaar:

- Mevrouw Alexandra Gevers, wonende te Oude Geldenaaksebaan 10, 3360 Bierbeek als bestuurder.

Alexandra Gevers

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0305-015
10/11/2011
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Maa 2.1

Ifl

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~I~I~IUIINIIAI~INl9

*11169185*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Herbenoeming voor een periode van 6 jaar:

- De heer Ren Gevers, wonende te Martelaerenstraat 12 bus 4, 3200 Aarschot als bestuurder. Zijn mandaat is onbezoldigd.

- Mevrouw Alexandra Gevers, wonende te Oude Geldenaaksebaan 10, 3360 Bierbeek ais gedelegeerd'

bestuurder. "

De verplaatsing van de maatschappelijke zetel van Rond Point Schuman 6/5, 1040 Brussel naar Goudsbloemstraat 2, 3000 Leuven en dit vanaf 111112011.

Alexandra Gevers Bestuurder

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rond Point Schuman 6/5, 1040 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op de gewone algemene vergadering gehouden op 9/06/2011 werden volgende beslissingen goedgekeurd:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

Ondernemingsnr : 0463.125.510

Benaming

(voluit) : 4 MJ

Eaussa

2 ? o10m 2011

Griffie

26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 16.09.2011 11547-0510-018
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 09.07.2010 10293-0557-015
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 09.07.2009 09405-0291-016
20/04/2015
Mod 2.1

ke In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte15 5~ll

~.~

Gre; , i,.00phaCtdCt

Ondernemingsnr : 0463.125.510

Benaming

(voluit) : 4 MJ

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Goudsbloemstraat 2 - 3000 Leuvenl

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Op de buitengewone algemene vergadering van 19/03/2015 werd volgende beslissing goedgekeurd:

door overlijden van de Heer Ren Gevers, wonende te 3000 Leuven, Schipvaartstraat 14 app. 0103, wordt hij ontslagen als bestuurder met ingang vanaf 05/03/2015. Mejuffrouw Manon Vandebergh, wonende te 3360 Bierbeek, Oude Geldenaaksebaan 10 te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 05/0312015 en dit voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat is onbezoldigd.

Alexandra Gevers

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 12.08.2008 08563-0262-015
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 28.09.2007 07758-0116-012
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 29.09.2006 06820-3252-013
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.06.2005, NGL 27.09.2005 05722-2209-013
29/08/2005 : LE099919
09/08/2004 : LE099919
05/08/2003 : LE099919
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 27.08.2015 15495-0003-018
13/11/2002 : LE099919
22/11/2000 : LE099919

Coordonnées
4 MJ

Adresse
GOUDSBLOEMSTRAAT 2 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande