4T2

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4T2
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.590.416

Publication

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 12.06.2013 13166-0189-009
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 11.06.2012 12157-0049-010
15/09/2011
Mod 2.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter gti#iie Oer'

Rechtbank van Koophandel

te. Leuven, de Q 5 SEP. 2011

0E

Griffie

lllI 11111 1IIl 1III lllI 11111 lII1 II1l 1111 fII

*11139705"

beh

aa

Re Sta:

Ondernerningsnr : 808.590.416

Benaming

(voiult) : 4T2

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Meesberg 73, 3220 Holsbeek

Onderwen akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 5 augustus 2011:

- de vergadering beslist unaniem om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Meesberg 73, 3220. Holsbeek naar Beukenlaan 63a, 3110 Rotselaar, en dit met onmiddelijke ingang.

Tollenaere Tom

zaakvoerder en enige vennoot

Op de laatste b x. van Luik B vermelden : Recto : Naam eet hoedenigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nzen> bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 31.05.2011 11127-0345-009
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 31.08.2010 10496-0475-009

Coordonnées
4T2

Adresse
BEUKENLAAN 63A 3110 ROTSELAAR

Code postal : 3110
Localité : ROTSELAAR
Commune : ROTSELAAR
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande