647 ACTIVATIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 647 ACTIVATIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 458.805.941

Publication

16/06/2014
Mod wad n.t

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

C 4 Mi 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank vanlhandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

11 ttlf),11111111H

Ondernemingsnr : 0458.805.941

Benaming

(voluit) : 647 ACTIVATIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schaarbeeklei 647, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag herbenoeming gedelegeerd bestuurder

De bijzondere algemene vergadering heeft besloten om met ingang van 20 mei 2014 het ontslag te aanvaarden van de gedelegeerd bestuurder Bloom GCV, gevestigd te 1500 Halle, Halleweg 171, RPR Brussel 0834.296.901, vertegenwoordigd door de Cathy De Blomme wonende te 1500 Halle, Halleweg 171

Er wordt kwijting gegeven voor alle bestuursdaden tot heden.

Tevens wordt beslist om Lets Think BVBA, gevestigd te 2000 Antwerpen, Museumstraat 31-33, RPR Antwerpen 0461.389.210, vetegenwoordigd door Wim Van der Borght, vanaf 20 mei 2014 te benoemen tot bestuurder.

De raad van bestuur heeft beslist om met ingang van 20 mei 2014 Let's Think BVBA, gevestigd te 2000 Antwerpen, Museumstraat 31-33, RPR Antwerpen 0461.389.210, vetegenwoordigd door Wim Van der Borght te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Voor ontledend uittreksel

BVBA Let's Think

vetegenwoordigd door Wim Van der Borght

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/10/2013 : BL617505
04/12/2014 : BL617505
21/06/2013 : BL617505
22/01/2013 : BL617505
27/06/2012 : BL617505
08/08/2011 : BL617505
02/03/2015 : BL617505
27/11/2009 : BL617505
20/07/2009 : BL617505
10/06/2009 : BL617505
11/09/2008 : BL617505
16/10/2007 : BL617505
10/10/2007 : BL617505
31/08/2007 : BL617505
31/01/2007 : BL617505
31/01/2007 : BL617505
27/11/2006 : BL617505
27/11/2006 : BL617505
01/08/2006 : BL617505
08/03/2006 : BL617505
29/08/2005 : BL617505
13/07/2005 : BL617505
24/06/2004 : BL617505
18/06/2003 : BL617505
12/12/2000 : BLA000767
09/10/1996 : AN318425
24/02/2016 : BL617505
30/05/2016 : BL617505
15/02/2018 : BL617505
15/02/2018 : BL617505
10/04/2018 : BL617505

Coordonnées
647 ACTIVATIONS

Adresse
SCHAARBEEKLEI 647 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande