6C AUTOMOTIVE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 6C AUTOMOTIVE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.352.074

Publication

25/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 05.03.2014, NGL 18.03.2014 14068-0410-010
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 12.02.2013, NGL 13.02.2013 13037-0519-009
02/05/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mal 2.7

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neeicenti tee ret!gio

Ilcchtban't van Koophanriet

t 1.1.jme. dp 19 APR. 2012 ezz. eniFFrrfa,

Griffie

Ondernemingsnr : 0894.352.074

Benaming

(voluit) : 6C Automotive

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Pastoor Dergentstraat 112 3200 Aarschot

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 26/03/2012 werd besloten om dhr. Omar De Baetzelier, wonende te Pastoor Dergentstraat 112, 3200 Aarschot, te ontslaan als zaakvoerder en dit vanaf 31/03/2012.

Van Der Borght Leentje

Zaakvoerster

4

b

E st

uLIlI li1 t 11LII tIU1t11t1UllUW

*12082867'

Op de laatste blz van Luik B vermelden " Recta " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 06.03.2012, NGL 07.03.2012 12058-0150-009
29/12/2011
A

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 6 DEC, 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0894.352.074

Benaming

(voluit) : 6C AUTOMOTIVE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pastoor Dergentstraat 112 te 3200 Aarschot

Onderwerp a e : Ontslag zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 17 november 2011 is met eenparigheid van stemmen besloten om de heer Laeremans Mario als zaakvoerder te ontslaan en dit met onmiddellijke ingang. Er wordt tevens beslist om hem kwijting te verlenen voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Voor eensluidend afschrift

Mevrouw Leentje Van der Borght

Zaakvoerder

*11196290" 111

a

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/03/2011
Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblat

Modal

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N$onAotead tot cd ate

Rechtbank 'van Koophandel

te l.euveni.de 1 MAART 2011

DE GeF,~i?ER.

Griffie

Ondernemingsnr : 0894.352.074

Benaming

(voluit) : 6C Automotive

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rauwbergstraat 3; 3290 Schaffen

Qnderwerp akte : Wijziging Maatschappelijke Zetel

Op de bijzondere algemene vergadering van 01/03/2011 werd besloten om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Rauwbergstraat 3, 3290 Schaffen naar Pastoor Dergentstraat 112, 3200 Aarschot en dit vanaf 01/03/2011.

Van Der Borght Leentje

Zaakvoerster

41111

*11064815

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 30.11.2010, NGL 01.12.2010 10621-0275-008
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 23.11.2009, NGL 24.11.2009 09860-0188-008
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 03.02.2016, NGL 04.02.2016 16039-0503-008

Coordonnées
6C AUTOMOTIVE

Adresse
PASTOOR DERGENTSTRAAT 112 3200 AARSCHOT

Code postal : 3200
Localité : AARSCHOT
Commune : AARSCHOT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande