@ FEE DU PC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @ FEE DU PC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 812.318.580

Publication

30/04/2014
_r{ } Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

*14091023*

1 7 AVR. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0812318580

Benaming

(voluit) : @FEE DU PC

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meelblok 6, 1730 Bekkerzeel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uittreksel van de algemene vergadering van 21 februari 2014.

Op 21 februari 2014, in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, is gehouden de vergadering van de: zaakvoerders

" Overdracht van sociale aandelen::

CEKIC MUSTAFA geeft toe 60 sociale aandelen aan COLAKER BAYRAM (65081157729) geboren op' 11/08/1965 te Emirdag, belg , wonende 1030 Schaerbeek, Adolphe Marbotinstraat 31, belg.;

De Heer COLAKER BAYRAM wordt actieve vennoot benoemd,

CEKIC MUSTAFA

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

11/09/2014
-

ModWrd11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergekbeeVontvarien g

P

*14168009*

02

SEP. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank vanfflphandel Brussel

Ondemerningsnr : 0812318580

Benaming,

(voluit) : @FEE DU PC

(verkort) :

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: MELBLOK, 6 1730 BEKKERZEEL

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG  OVERDRACHT VAN AANDELEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15/08/2014

De algemene vergadering besluit unaniem om akte te nemen van:

-Het ontslag van de heer COLAKER BAYRAM 565081157729), die al zijn aandelen overdraagt aan de heer CEK1C MUSTAFA, die aanvaardt.

De zaakvoerder CEK1C MUSTAFA

. _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.12.2013, NGL 17.12.2013 13693-0434-012
08/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 27.12.2014, NGL 30.12.2014 14712-0298-014
03/07/2013
bod 21

_3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

21)1'.7.

"

Griffie

Ondernerrtingsnr : BE 0812 318 580

Benaming

(voluit) : @ FEE DU PC

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : MEELBLOK 6 -1730 BEKKERZEEL

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER CORRECTIE VAN AV VAN 01/07/2010

AV VAN 10/05/2013

Correctie van de AV van 01107/2010.

Tijdens de uitzonderlijke algemene vergadering van 1 juli 2010 is men vergeten te vemelden dat meneer DAVID VERWILGHEN ontslag neemt als zaakvoerder en vennoot vanaf deze datum en de verkoop van alle' aandelen van meneer DAVID VERWILGHEN aan meneer CEKIC MUSTAFA,

De ontiagnemende zaakvoerder is volledig ontheven van het beheer vanaf 0110712010.

CEKIC MUSTAFA ZAAKVOERDER

DAVID VERWILGHEN ONTSLAGNEMENDE ZAAKVOERDER VANAF 01/07/2010

Op de laatste blz. van Luik vermelden : 1:lecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.11.2011, NGL 02.12.2011 11629-0204-009
03/11/2011
Mod 2.1

a

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

*11165319

2 m10tl 2611

4.9.~r'iL,~

~. " r.~r

d'crtrs,-.sc: 0812.318.580

er er) : @ FEE DU PC

=case : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

: MEELBLOK 6 1730 BEKKERZEEL

,c'en >we cA : Nomination 2 eme grant - Transfert de parts sociales

Extrait de l'assemble gnrale extraordinaire du 14/10/2011.

L'assemble gnrale extraordinaire du 14/10/2011 accepte de nomme

Monsieur LAHAYE Jean, domicilie a Rue Lucien Nameche 44/et 2 5000 Namur comme grant partir

du 17/10/2011 prenomme qui accepte.

Monsieur CEKIC Mustafat cde 25 de ses parts social Monsieur LAHAYE Lucien, prnomm,qui

accepte.

CEKIC mustafa LAHAYE Lucien

grant. grant.

2'!er'itlO7riFr sur Fe r{erniere " ,MflrP et :L?. ~" '}t;~rv.rp~-. .r.f^~l~Bnr~-r n,! .,c ~- ~a-,~ ~ c. r}_ 6F7 7 . -- . .

01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.12.2010, DPT 22.02.2011 11043-0434-008
03/07/2015
Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neercielegdientvangL cp

2 215

ter griffie van d'

rechtbank van G tiffie  J. I

Lijj

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ins eeeeeeeeeeeeee notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0812.318.580

Benaming

(voluit) : @FEE DU PC

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meelblok 6 te 1730 Asse

(volledig adres)

Onderwerp akte : OVERDRACHT VAN DE SOCIALE AANDELEN - ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER

UUittreksel PV van buitengewone Algemene Vergadering van 17/04/2015

De vennoten zijn vandaag bijeengekomen en de volgende resoluties aangenomen die aan de eenstemmigheid van de stemmen zijn genomen.

1, Overdracht aandelen

De Heer LAHAYE Jean draagt 25 over aan de Heer CEKIC Mustafa en dit vanaf14/07/2014

2. Ontslag van Zaakvoerder

-De heer LAHAYE Jean neemt ontslag ais zaakvoerder op 17/04/2015 en er wordt ontlasting verleend voor zijn mandaat.

Bekkeizeel, 14/07/2014

CEKIC Mustafa

zaakvoerder

06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 29.12.2016, NGL 28.01.2017 17036-0012-014

Coordonnées
@ FEE DU PC

Adresse
MEELBLOK 6 1730 BEKKERZEEL

Code postal : 1730
Localité : Bekkerzeel
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande