A BUILDING FINISHERS

NV


Dénomination : A BUILDING FINISHERS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 876.274.046

Publication

05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 28.04.2014 14105-0018-010
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 22.04.2013 13096-0141-010
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 25.05.2012 12125-0321-012
17/04/2012
Mad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~' !

V

beh aa Bei

Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Nee ,leiego Ler game oei

Rechtbank van Koophande

te Leuven, de 0 4 APR. 2012 DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsar : 0876274046

Benaming

(voluit) : A+ BUILDING FINISHERS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : INDUSTRIEZONE ROOSBERG 1 - 3400 LANDEN

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de algemene vergadering dd. 25 maart 2011, beslist de

algemene vergadering te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering te houden in 2017:

" de heer Leon SCHEPERS, Bondgenotenlaan 16, 3400 Landen,

*de heer Jo SCHEPERS, Bondgenotenlaan 16, 3400 Landen,

" de heer Jan SCHEPERS, Roosgrachtlaan 15, 3400 Landen.

Deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de raad van bestuur van 25 maart 2011 wordt met nparigheid van stemmen beslist

1)als voorzitter te herbenoemen tot na de jaarvergadering van het jaar 2017:

" de heer Leon SCHEPERS, voornoemd.

Dit mandaat is bezoldigd.

2)als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen tot na de jaarvergadering van het jaar 2017:

" de heer Leon SCHEPERS, voornoemd.

Dit mandaat is bezoldigd.

Gedelegeerd bestuurder

Leon SCHEPERS

'12075002

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/04/2012
i.toa s.o

.~ In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ 'r~~.~.. '~R~llI lI III IIll 1llI 1ll IIll IIII II

*13075003*

Rechtbank van Koophanot

te Leuven, de 0 4 APR. 20i2

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0876274046

Benaming

(voluit) : A+ BUILDING FINISHERS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : INDUSTRIEZONE ROOSBERG 1 - 3400 LANDEN

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Zoals blijkt uit het proces verbaal van de Raad van Bestuur dd, 23 december 2011, beslist de

Raad van Bestuur om vanaf heden de maatschappelijk zetel en het exploitatie adres te verplaatsen van

Industriezone Roosberg 1

3400 Landen

naar

Grote Steenweg 77A

3440 Zoutleeuw

Gedelegeerd bestuurder

Leon SCHEPERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijtagen bj'hetTelgiscliSf tIbTd _ 17164/2012 - annexes du Moniteur belge

02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 27.04.2011 11091-0312-015
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 23.06.2010 10201-0369-015
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 31.03.2009 09094-0265-017
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 08.04.2008 08098-0030-017
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 23.04.2007 07121-0149-016

Coordonnées
A BUILDING FINISHERS

Adresse
GROTE STEENWEG 77 A 3440 ZOUTLEEUW

Code postal : 3440
Localité : ZOUTLEEUW
Commune : ZOUTLEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande