A & C SYSTEMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A & C SYSTEMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 445.299.482

Publication

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 03.03.2014, NGL 31.03.2014 14080-0234-044
17/06/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie dor

Rechlbank van K`

te ~~~en, de ~~~~~~~1

~- 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

M

Ondernemingsnr : 0445.299.482

Benaming

(vacuit) : A&C SYSTEMS

(verkort)

Rechtsvorm " Naamloze vennootschap

Zetel : 3320 Hoegaarden, Bleyvetdstraat 6

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DO 0410312013

Er wordt unaniem beslist om het mandaat van de BV ovve BVBA Foqu en Partners, vertegenwoordigd door de heer Ludo Poqu, kantoorhoudende te 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 103/9, als commissaris te verlengen voor een periode van 3 boekjaren om te eindigen na de algemene vergadering van 2016.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Liscapvent BVBA Fox Consult BVBA

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger haar vaste vertegenwoordiger

Bruno Lisen Guy Vos

Bijlagerbij-het Belgisel}-Staatsblad -17/0612013 = Annexes-du-Moniteur-belge

Op de laatste blz. van LOlr B vernielden . Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 04.03.2013, NGL 11.03.2013 13062-0221-043
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 30.04.2012, NGL 24.05.2012 12130-0433-038
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 07.03.2011, NGL 04.04.2011 11079-0047-040
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.10.2014, GGK 02.03.2015, NGL 12.03.2015 15060-0066-044
25/03/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Itn2121

iu

11

ui

NEERGELEGD

13 MAN IT 2015

Griffie Rechtbankvan Koophandel Grieg euven.

Ondernemingsnr : 0445.299.482

Benaming

(voluit) : A&C SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BLEYVELDSTRAAT 6 - 3320 HOEGAARDEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 2 maart 2015 blijkt dat de vergadering beslist om de, mandaten van Liscapvent bvba, vertegenwoordigd door Bruno Lisen, Pastoriestraat 57, 3370 Boutersem, Fox; Consult bvba, vertegenwoordigd door Guy Vos, Piercostraat 7, 3401 Walshoutem en HLC bvba, vertegenwoordigd door Dirk Hardy, Ter Sneeuw 16, 2550 Kontich als bestuurders te verlengen voor een periode van 6 jaar om te eindigen na de Algemene Vergadering van 2021.

Meteen komt de raad van bestuur bijeen en herbenoemt Liscapvent bvba, vertegenwoordigd door Bruno Lisen, en Fox Consult bvba, vertegenwoordigd door Guy Vos, tot gedelegeerd bestuurders en herbenoemt Liscapvent bvba, vertegenwoordigd door Bruno Lisen, tot voorzitter van de raad van bestuur en dit voor een periode van 6 jaar om te eindigen na de Algemene Vergadering van 2021.

Voor eenvormig uittreksel

BVBA LISCAPVENT

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bruno Lisen

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 01.03.2010, NGL 22.04.2010 10097-0489-036
10/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 02.03.2009, NGL 07.04.2009 09106-0273-037
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 21.03.2008, NGL 06.05.2008 08131-0284-032
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.10.2006, GGK 05.03.2007, NGL 30.03.2007 07107-3267-024
10/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.10.2005, GGK 06.03.2006, NGL 07.04.2006 06106-3092-024
21/03/2005 : ME. - JAARREKENING 31.10.2004, GGK 07.03.2005, NGL 15.03.2005 05076-1428-028
21/02/2005 : LE105508
27/08/2004 : LE105508
27/08/2004 : LE105508
18/06/2004 : LE105508
18/06/2004 : LE105508
30/04/2004 : LE105508
26/03/2003 : LE105508
26/03/2003 : LE105508
24/05/2002 : LE105508
29/01/2000 : BL550909
20/05/1999 : BL550909
01/11/1997 : BL550909
01/01/1997 : BL550909
01/01/1995 : BL550909

Coordonnées
A & C SYSTEMS

Adresse
BLEYVELDSTRAAT 6 3320 HOEGAARDEN

Code postal : 3320
Localité : HOEGAARDEN
Commune : HOEGAARDEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande