A CASA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A CASA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.606.561

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 30.04.2014, NGL 02.06.2014 14149-0231-010
20/02/2014
kr } , ro T

I)-,oit l? Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Monitrbelg

Il 1111111i a~ooau~uibiuoii i 'Il

V~N h~O~NANDLK

1 1 FEB. 2014

DENC M ONDE

Ondernemingsnr : 0451.606.561

Benaming

(voluit) : A CASA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : AMEIVELD 44 9400 NINOVE

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN ADMINISTRATIEVE ZETEL

De zaakvoerder heeft beslist om zowel de maatschappelijke zetel als de administratieve zetel vanaf 31/12/2013 te verplaatsen naar volgend adres:

Bremtstraat 11

1790 Affligera

Veerle Baeyens

Lasthebber

10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 18.05.2013, NGL 03.06.2013 13150-0531-010
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 19.03.2012, NGL 11.05.2012 12113-0540-010
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 15.05.2011, NGL 17.06.2011 11191-0517-010
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 07.07.2010, NGL 09.07.2010 10293-0417-011
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 20.03.2009, NGL 28.05.2009 09171-0351-008
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.10.2007, NGL 23.01.2008 08027-0379-008
04/01/2008 : DEA004157
16/11/2006 : DEA004157
06/07/2006 : DEA004157
14/11/2005 : AAA004157
07/10/2004 : AAA004157
27/07/2004 : AAA004157
08/10/2003 : AAA004157
24/07/2003 : AAA004157
11/10/2002 : AAA004157
16/11/2000 : AA062555
05/07/2000 : AAA004157
15/10/1999 : AA062555
04/01/1994 : AAA4157
21/04/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/05/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A CASA

Adresse
BREMTSTRAAT 11 1790 AFFLIGEM

Code postal : 1790
Localité : AFFLIGEM
Commune : AFFLIGEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande