A & E INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & E INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.354.303

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 12.06.2014 14168-0552-010
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 04.07.2013 13264-0108-012
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 19.06.2012 12188-0016-012
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 27.06.2011 11208-0425-012
19/04/2011
Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'Russe

0 7 APR

Griffie

Voc 1111111111111

behot. aan I Beigi

Staats

Ondememingsnr : 0479.354.303 Benaming

(voluit) : A & E Invest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koning Astridlaan 1/2, 1780 Wemmel

Onderwerp akte : Benoeming

De zaakvoerder, Eric Martin, heeft beslist om zijn ambt als zaakvoerder opnieuw bezoldigd uit te voeren en dit met terugwerkende kracht vanaf 01/08/2010.

Hechtel 30 maart 2011

Eric Martin

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 25.06.2010 10221-0261-011
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 07.07.2009 09381-0063-011
09/09/2008 : BLA124745
01/07/2008 : BLA124745
11/06/2007 : BLA124745
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 10.06.2015 15164-0524-010
27/07/2006 : BLA124745
26/07/2005 : BLA124745
20/05/2005 : BLA124745
31/01/2003 : BLA124745

Coordonnées
A & E INVEST

Adresse
KONINGIN ASTRIDLAAN 1/2 1780 WEMMEL

Code postal : 1780
Localité : WEMMEL
Commune : WEMMEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande