A & L

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & L
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.405.482

Publication

09/01/2014
Mod WoN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte19

VIII IINVIIVIIlll01Ol1O

*14009898x

ERUSSfLaL.

Griffi~ DEC. 2013

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0435.405.482

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1930 Zaventem, Parklaan 28

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 23 december 2013, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid A & L, met zetel te 1930 Zaventem, Parklaan 23, de volgende beslissingen heeft genomen:

* Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met VIJFENZESTIG DUIZEND ZESHONDERD EN TIEN EURO (65.610,00 EUR) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEENNEGENTIG EURO (18.592,00 EUR) op VIERENTACHTIG DUIZEND TWEEHONDERD EN TWEE EURO (84.202,00 EUR)door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen

* Wijziging van artikel 5 van de statuten:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERENTACHTIG DUIZEND TWEEHONDERD EN TWEE EURO (84.202,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder n/zevenhonderdvijftigste (11750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Martine ROBBERECHTS

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;

A&L

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 04.07.2013 13259-0341-015
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 14.08.2012 12403-0309-015
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 16.06.2011 11164-0573-013
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 25.06.2010 10211-0281-013
27/07/2009 : BL534825
07/07/2008 : BL534825
12/07/2007 : BL534825
23/08/2006 : BL534825
28/07/2005 : BL534825
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15334-0468-013
28/09/2004 : BL534825
18/08/2003 : BL534825
14/10/2002 : BL534825
26/09/2001 : BL534825
21/09/2000 : BL534825
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 28.07.2016 16360-0217-014

Coordonnées
A & L

Adresse
PARKLAAN 28 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande