A-LINE BELGIUM

NV


Dénomination : A-LINE BELGIUM
Forme juridique : NV
N° entreprise : 400.706.604

Publication

16/10/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/05/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/10/2011
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

letu%sEL

-' *111490501 w,..W -_~Z~

A-LINE BELGIUM

Naamloze Vennootschap

Schaarbeeklei 636-638 te 1800 Vilvoorde

0400706604

Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 30 juni 2011 gehouden op de maatschappleijke zetel van de vennootschap:

"Met eenparigheid van stemmen worden de volgende bestuurders herbenoemd

voor een periode van 6 jaar:

-de heer Wim Van Assche, Egidiuslaan 10 te 3090 Overijse, bestuurder,

-de heer Dirk Van Assche, Leuvensesteenweg 466 te 3370 Boutersem, voorzitter van de Raad van Bestuur en tevens gedelegeerd bestuurder,

-de heer Jan Van Assche, Karrenbergstraat 1 te 1560 Hoeilaart, bestuurder, -de heer Tobias Van Assche, Pieter Jozef Nauwelaertsstraat 33, bus 6 te 2600 Berchem, bestuurder.

De mandaten van de bestuurders eindigen na de algemene vergadering van 2017."

Dirk Van Assche

Gedelegeerd bestuurder

, ~~ ~" _ : .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

~r ae taatstc k ~ ..~r.. . 'ttr' ;r ,

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11512-0017-034
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 31.08.2010 10521-0443-034
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 29.06.2009 09311-0309-040
30/09/2008 : BL263071
09/11/2007 : BL263071
11/10/2006 : BL263071
01/08/2006 : BL263071
05/09/2005 : BL263071
01/08/2005 : BL263071
30/07/2004 : BL263071
12/07/2004 : BL263071
06/08/2003 : BL263071
07/08/2002 : BL263071
02/08/2002 : BL263071
27/10/2000 : BL263071
12/08/2000 : BL263071
27/07/2000 : BL263071
25/11/1998 : BL263071
05/10/1995 : BL263071
12/05/1994 : BL263071
01/01/1993 : BL263071
25/07/1991 : BL263071
01/01/1988 : BL263071
07/07/1987 : BL263071
01/01/1986 : BL263071

Coordonnées
A-LINE BELGIUM

Adresse
SCHAARBEEKLEI 636-638 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande