A & R

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & R
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.354.143

Publication

07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.02.2014, NGL 02.04.2014 14083-0301-015
26/03/2014
Mod PDF 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Ko ende2014

te Leuven, de HAM

DE U e'ER'

Ondernemingsar Benaming (voluit) 0464.354.143

(verkort) : A&R

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Banhagestraat 34, 3052 Blanden, Belgi

(volledig adre3)

Onderwerp(en) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders; Uittreksel uit akte benoeming

Tekst : zaakvoerder

De raad van zaakvoerders hebben beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Banhagenstraat 34, 3052 Blanden naar Eigenbrakelsesteenweg 122, 1640 Sint Genesius Rode, en dit met ingang vanaf 01 oktober 2013.

Per 01/04/2013 werd benoemd als zaakvoerder:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G-Fire, Molstraat 36 A met ondernemingsnummer BTW BE 0464 463 714, vast vertegenwoordigd door de heer Grauwels Gilbert, Het mandaat gaat in per 01/04/2013;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J&R Constructors,

Banhagenstraat 34, 3052 Binden, vast vertegenwoordigd door de heer Vanbeckbergen Reginald. het mandaat gaat In per 01/04/2013.

J&R Constructors BVBA

vast vertegenwoordigd door Vanbeckbergen Reginald

*1406798

J

Voor-

behoude aan hel Belgisc

Staatsbl;

Op de laatste blz. van Luiks, vermelden : litecto : Nam i hoedanigheid vdnWde insirumenterenae notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/06/2013
Mal PDF 11.1

r-f7t ~. lr~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Wis__

na neerlegging ter griffie van de akte

111110111 I ICI111111II n I IIA 13 83228x

Neergelegd ter elle der,

Reoleanlc van Koo t3a1~+egt

te ~.uvert,,, d~ ~ 3 MD 1 2013

Ondernemingsnr Benaming (voluit) : 0464.354E143

(verkort) : A&R

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Marrainenplein 2 bus 0302, 3000 Leuven, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit wijzigingsakte

Tekst

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 01/04/2013 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemenvoor onbepaalde duur:

de besloten vennootschap metbeperkte aansprakelijkheid G Fire, Molstraat 36 A met ondernemingsnummer BTW BE 0464 463 714, vertegenwoordigd door de heer Grauwels Gilbert, Het mandaat gaat in op 01/04/2013.

de beslotenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid J&RConstructors, Marrainenplein 2 b 302 met ondernemingsnummerBTW BE 0466 095 490, vertegenwoordigd door de heer Vanbeckbergen Reginald. Het mandaat gaat in op 01/04/2013.

2. Ontslag van een zaakvoerder

De vergadering beslist als zaakvoerder te ontslaan:

- de heer Vanbeckbergen ReginaId, niet ingang van 01/04/2013, die aanvaardt. Er wordt dcharge verleend voor zijn mandaat

Deze besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Het coIIege van zaakvoerders heeft beslist om met ingang van 01/04/2013 de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3000 Leuven, Marrainenplein 2 b 0302 naar 3052 Blanden, Banhagestraat 34.

Vanbeckbergen ReginaId

Op de laatste blz. van Luik vermeiden : -Recto : Naam en hoedanighad van de instrumenterende notaris, heizij "van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 28.03.2013 13077-0546-010
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 31.07.2012 12356-0455-010
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 28.07.2011 11351-0183-010
11/08/2010 : LEA014169
28/07/2010 : LEA014169
30/07/2009 : LEA014169
31/10/2008 : LEA014169
02/08/2007 : LEA014169
27/07/2006 : LEA014169
10/02/2006 : LEA014169
02/06/2005 : LEA014169
29/06/2004 : LEA014169
03/07/2003 : LEA014169
04/02/2003 : LEA014169
04/10/2002 : LEA014169
20/09/2001 : LEA014169
16/11/2000 : LE100587
23/10/1998 : LEA14169
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 30.08.2016 16524-0557-015

Coordonnées
A & R

Adresse
EIGENBRAKELSESTEENWEG 122 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande