A.C.S. LOMBARDIA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.C.S. LOMBARDIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 429.365.946

Publication

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.02.2014, NGL 31.03.2014 14082-0120-016
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.02.2013, NGL 28.03.2013 13077-0376-016
19/03/2013
Zetel : Tervuursesteenweg 536 te" 1982 Elewijt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Vanuit de Bijzondere Algemene Vergadering dd 3 oktober 2012 werd beslist om het ontslag van Dhr Jos Hoho, wonende in de Vekestraat 36 te Haacht, te aanvaarden zodat zijn mandaat ais zaakvoerder eindigt per 3.10.2012.

Elewijt, 03/10/2012

Geit Mussche

Zaakvoerder

Mod Word 11.1

',In d,bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

08 MAR. 2013

aRUSS

Griffie

Ondernemingsnr : 0429365946

Benaming

(voluit) A.C.S. Lombardia

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2012
iimm, Mod Word 11.1

f Mg In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

*sziaaaus* 111

1.

bel ar Be

Sta

u

Ondernemingsnr : 0429365946

Benaming

(voluit) : A.C.S. Lombardia

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Tervuursesteenweg 536 te 1982 Elewijt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Vanuit de Bijzondere Algemene Vergadering dd 29 juni 2012 werd beslist om Dhr. Jos Hoho, wonende in de Vekestraat 36 te Haacht, te benoemen tot zaakvoerder voor een onbepaalde duur met ingang vanaf 1/07/2012.

Op de laatste blz. van Luik 1Q vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Elewijt, 29/06/2012

Gert Mussche

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2012
Aa1.14,' ; Mod Word 11.1

In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor,

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbaat" 12083300*

13FIUssELo ~

2 AvR.

Griffie

Ondernemingsar : 0429365946

Benaming

(voluit) : A.C.S. Lombardia

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Tervuursesteenweg 536 te 1982 Elewijt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Vanuit de Bijzondere Algemene Vergadering dd 30 maart 2012 werd beslist om het ontslag van Dhr Jos Hoho, wonende in de Vekestraat 36 te Naacht, te aanvaarden zodat zijn mandaat als zaakvoerder eindigt per

31.03.2012.

Elewijt, 30/03/2012

Gert Mussche

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/04/2012 : LET000412
14/03/2012 : LET000412
14/03/2011 : LET000412
09/03/2010 : LET000412
05/03/2009 : LET000412
10/03/2008 : LET000412
06/03/2007 : LET000412
03/03/2006 : LET000412
03/07/2015
Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

*15094657*

/ /1 201

5

ter grlic

rechfiyor* VE,ri 1,:GFi!!!?.^rli' -1 Bi"L,vel

Ondernemingsnr : 0429365946

Benaming

(voluit) : ACS Lombardia

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Tervuursesteenweg 536 te 1982 Elewijt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Vanuit de Bijzondere Algemene Vergadering dd 29/05/2015 werd beslist om de zetel te verplaatsen naar Tervuursesteenweg 544 te 1982 Elewijt.

Gert Mussche

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/03/2005 : LET000412
27/02/2004 : LET000412
28/02/2003 : LET000412
15/03/2002 : LET000412
30/01/2002 : LET000412
08/02/2001 : LET000412
05/03/2000 : LET000412
11/04/1997 : LET412
01/01/1997 : LET412
01/01/1995 : LET412
01/01/1993 : LET412
30/04/1992 : LET412
01/01/1992 : LET412
01/01/1989 : LE67990
01/01/1988 : LE67990
13/03/1987 : LE67990

Coordonnées
A.C.S. LOMBARDIA

Adresse
TERVUURSESTEENWEG 536 1982 ELEWIJT

Code postal : 1982
Localité : Elewijt
Commune : ZEMST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande