A.D.P.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.D.P.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.925.939

Publication

29/04/2014 : BLT004568
09/05/2014
_Iirzwom Mad Word 11.1

(op\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gri an de akte

Voor-behoudei

aan het

Belgiscf Staatsbia

2 8 APR. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van k eandel ertiseel

Ondernemingsnr : 0465.925.939

Benaming

(voluit) : A.D.P.

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgelijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rijkendalstraat 70 -1853 Grimbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING ZAAKVOERDERS - VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 15 april 2014 beslist:

a) Benoeming van Mevrouw Laetitia VAN DOREN - NN 82.05.27-290.75 wonende te Wemmelsestraat 52 1853 Strombeek-Bever als zaakvoerder vanaf 15 april 2014.

b) Het ontslag te aanvaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADLS-ADMINSTRATION" NN 0457.028.267 - Rijkendalstraat 70 Glv te 1853 Strombeek-Bever met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Laetitia VAN DOREN - NN 82.05.57-290.75 wonende te 1853 Strombeek-Bever -, Rijkendalstraat 70 bus 1, als zaakvoerder vanaf 15 april 2014.

c) de sociale zetel te verplaatsen vanaf 15 april 2014 naar de Lon Doprstraat, 13 te 1090 Jette.

Laetitia Van Doren Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/05/2013 : BLT004568
03/05/2012 : BLT004568
06/09/2011 : BLT004568
03/06/2011 : BLT004568
04/05/2010 : BLT004568
08/05/2009 : BLT004568
02/04/2007 : BLT004568
04/05/2006 : BLT004568
04/04/2005 : BLT004568
02/04/2004 : BLT004568
17/06/2003 : BLT004568
22/04/2002 : BLT004568
24/03/2001 : BLT004568
06/05/1999 : BLA100717

Coordonnées
A.D.P.

Adresse
RIJKENDALSTRAAT 70 GLV 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande