ABMK

Société en commandite simple


Dénomination : ABMK
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 628.599.392

Publication

27/04/2015
Voor-behoudei aan het Belgisch Staats b la

r

Mid Wafd 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

15 APR. 2015

ter 2riiie lt'<rt eederlandstalige rechtbank van !cor, h^ndei pr 7Cei

Ondernemingsnr : peer . 5;99 " J9t

Benaming

(voluit) : abmk

(verkort) :

11111111111 22

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Emile Eylenboschstraat 6 -1703 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting abmk

Oprichtingsdatum: 15/04/2015

Oprichters:

Marc Kiekens, wonende Emile Eylenboschstraat 6, 1703 Dilbeek,

vertegenwoordigd voor 99% van de totale aandelen

Danielle Suzan, wonende Reinaertstraat 64 bus 143, 1702 Groot-Bijgaarden, vertegenwoordigd voor 1% van de totale aandelen

Naam en rechtsvorm:

Er wordt een gewone commanditaire vennootschap opgericht, met als naam abmk

Zetel:

Emile Eylenboschstraat 6, 1703 Dilbeek

Doel:

De vennootschap heeft een tweevoudig doel,

1/Horeca activiteiten

het uitbaten van een caf/ taverna

overige eetgelegenheden

2/ Bouw activiteiten

aanleg van terrassen en opritten, afbraakwerken, vervaardigen van schrijnwerk en timmerwerk, betonwerken, overige activiteiten in de bouw,isolatiewerkzaamheden, grondverzet, proefboren en boren, bouw van tunnels/bruggen/viaducten en dergelijke,aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen, aanleg van spoorwegen/straten/vliegvelden en sportaccomodatie, baggerwerken, onderneming voor het bouwen van funderingen, onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, onderneming voor aanbrengen van chapes, onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen, constructiewerken, onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden,onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, metaalschrijnwerk, kleinhandel in meubels, handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikels en ijzerwaren,onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industrile ovens, groothandel in schrijn-en timmerwerken van hout voor de bouwnijverheid, groothandel in meubels/ niet-electrische huishoudapparaten, kleinhandel in ijzerwaren/verf/bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelf zaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2, metaalconstructies, aanleg speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, warmte- en geluidisolatie, pvc, metalen en aluminium schrijnwerk, overige activiteiten in de bouw.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Y y

r , "

Bovenvermelding is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezelijking van haar maatschappelijk doel.

Kapitaal:

100 euro

Duur:

onbepaald

Bestuur:

Er wordt 1 zaakvoerder aangesteld, Dhr, Kiekens Marc en dit voor onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering ander besluit neemt.

Boekjaar:

Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Het eerste boekjaar loopt van 15104/2015 tot 31/1212015.

De algemene vergadering wordt gehouden op de 30 vrijdag van de maand juni volgend op het boekjaar dat afgesloten wordt.

Kiekens Marc Danielle Suzan

Zaakvoerder Vennoot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ABMK

Adresse
EMILE EYLENBOSCHSTRAAT 6 1703 SCHEPDAAL

Code postal : 1703
Localité : Schepdaal
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande