ABP CONSULT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABP CONSULT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.283.271

Publication

07/01/2014
Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblai

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0475.283.271

Benaming

(voluit) : ABP CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Heide 23, 9831 Deurle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging

De zaakvoerder besluit, conform artikel 2 van de statuten van de vennootschap dat, met november 2013, de zetel wordt overgebracht naar De Dekt 25, 1650 Beersel.

Patricia Petit

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

D ie

" 14007520*

RECHTBANK VAN

KOOPHANI ie GENT

ingang van 15:

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.08.2013, NGL 12.11.2013 13658-0266-010
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 20.08.2014, NGL 10.01.2015 15007-0201-010
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 20.08.2012, NGL 29.11.2012 12648-0133-009
21/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 19.08.2011, NGL 14.11.2011 11609-0476-009
12/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 19.08.2010, NGL 06.11.2010 10603-0413-009
09/04/2010 : GET001437
20/11/2009 : GET001437
14/01/2009 : GET001437
28/12/2007 : GET001437
01/12/2006 : GET001437
01/12/2005 : GET001437
25/11/2004 : GET001437
01/10/2004 : GET001437
27/08/2003 : GET001437
25/08/2001 : GEA025922
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 20.09.2016, NGL 27.10.2016 16663-0033-010

Coordonnées
ABP CONSULT

Adresse
DE DEKT 225 1650 BEERSEL

Code postal : 1650
Localité : BEERSEL
Commune : BEERSEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande