ABRIC 2

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ABRIC 2
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.879.932

Publication

28/07/2014
L Had Word 11,1

'..:.. -: 1ft : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de aktetI11191111111111

Ondernemingsnr 0463.879.932

Benaming

(voluit) : ABRIC 2

(verkort)

NEERGELEGD

1 6 MU 10Vi

Griffie Rechtbank van Koophandel

Cree" n

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Werchtersesteenweg 126 te 3150 Haacht

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag bestuurder

Verslag buitengewone algemene vergadering van 1 juli 2014.

Bij algemeenheid van stemmen werd beslist het ontslag te aanvaarden van de Heer

Philippe Decoster.

Dit met ingang van 1 jull 2014.

Er wordt hem kwijting verleend voor zijn leiding gedurende zijn mandaat, dit zal nog bevestigd worden

in de volgende algemene vergadering.

Remato bvba

Vertegenwoordigd door Manu Renard

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

23/12/2013 : LE100001
06/12/2013 : LE100001
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 28.11.2014, NGL 16.12.2014 14693-0490-021
29/11/2012 : LE100001
05/02/2015
1 Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i II

*150198 1*

Griffie Rechtbank van Koophandel ta4~1#~t>,

NEERGEL=LC)

Ondernemingsar : 0463 879 932

Benaming

(voluit) : ABRIC 2

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Werchtersesteenweg 126 te 3150 Haacht

Onderwerp akte : Intrekking - Toekenning volmachten

" Verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 januari 2015.

Met unanimiteit van stemmen worden de volgende beslissingen genomen

De volmacht toegekend op 2/2/2011 aan Mevrouw Likens Daisy wordt ingetrokken vanaf heden. Een nieuwe volmacht wordt gegeven aan Mevr. Verboven Carla, algemeen directeur,

wonende te Kelderstraat 1 te 3583 Beringen.

Volmacht tot ;

-Het ondertekenen van briefwisseling in het algemeen.

-Het ondertekenen van aannemingsovereenkomsten.

-Het ondertekenen van offertes.

-Het ondertekenen van begeleidingsovereenkomsten.

Het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en sociale documenten in het algemeen.

Het ondertekenen van begeleidingsovereenkomsten.

-Het ondertekenen van materiaalkeuzes.

-Het betalen van contante aankopen tot een bedrag van 1.000,00

Remato bvba

Vertegenwoordigd door

Manu Renard

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2011 : LE100001
11/03/2011 : LE100001
20/12/2010 : LE100001
10/12/2010 : LE100001
16/11/2010 : LE100001
08/01/2010 : LE100001
09/12/2009 : LE100001
24/12/2008 : LE100001
19/02/2008 : LE100001
24/12/2007 : LE100001
29/11/2006 : LE100001
20/12/2005 : LE100001
15/12/2004 : LE100001
14/04/2004 : LE100001
10/12/2003 : LE100001
27/06/2003 : LE100001
22/08/2002 : LE100001
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 20.11.2015, NGL 09.12.2015 15685-0044-022

Coordonnées
ABRIC 2

Adresse
WERCHTERSESTEENWEG 126 3150 HAACHT

Code postal : 3150
Localité : HAACHT
Commune : HAACHT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande