AC RECYCLING

NV


Dénomination : AC RECYCLING
Forme juridique : NV
N° entreprise : 880.249.561

Publication

03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.11.2013, NGL 30.12.2013 13702-0426-018
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 04.11.2014, NGL 23.12.2014 14704-0494-018
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.11.2012, NGL 19.12.2012 12672-0163-018
16/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.11.2011, NGL 09.01.2012 12006-0381-018
14/12/2011
Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

Ilu II II IIIVI IIIIII1 II 1111

Neergelegd ter gaie c sr

Rechtbank van KO/arrdt!ULC, 2011 te Leuven de

O%figieFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0880.249.561

Benaming

(voluit) : AC RECYCLING

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STAATSBAAN 119 - 3210 LUBBEEK

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens proces-verbaal van de algemene vergadering van de aandeelhouders op 2 november 2011 werden

de volgende beslissingen genomen:

De volgende personen werden ontslagen uit hun functie van bestuurder:

Andre Celis Holding NV, bestuurder, Kraaiwinkelstraat 3 - 3210 Lubbeek vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer Celis Frans,

Celis Frans, bestuurder, Kraaiwinkelstraat 3 - 3210 Lubbeek,

Swevers Christiane, bestuurder, Kraaiwinkelstraat 3 - 3210 Lubbeek.

Er werd hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Vervolgens werden benoemd tot bestuurder voor een nieuwe periode van zes jaar.

Andre Celis Holding NV, bestuurder, Kraaiwinkelstraat 3 - 3210 Lubbeekk vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer Celis Frans,

Celis Frans, bestuurder, Kraaiwinkelstraat 3 - 3210 Lubbeek,

Swevers Christiane, bestuurder, Kraaiwinkelstraat 3 - 3210 Lubbeek,

Celis Nick, bestuurder, Kraaiwinkelstraat 3 - 3210 Lubbeek

Deze mandaten zijn onbezoldigd. Voornoemde benoemingen gaan in vanaf 2 november 2011 en nemen

een einde onmiddellijk na de algemene vergadering van 2017.

En onmiddellijk na deze algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft tot

gedelegeerd bestuurder benoemd: de heer Celfis Frans, Kraaiwinkelstraat.3 - 3210 Lubbeek.

Voor nsluidend afschrift,

Celis Frans, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.11.2010, NGL 27.12.2010 10646-0224-018
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.11.2009, NGL 23.12.2009 09902-0191-019
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.11.2008, NGL 11.12.2008 08848-0001-013
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 06.11.2007, NGL 19.12.2007 07839-0188-013

Coordonnées
AC RECYCLING

Adresse
STAATSBAAN 119 3210 LUBBEEK

Code postal : 3210
Localité : LUBBEEK
Commune : LUBBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande