ADAMA

CVOA


Dénomination : ADAMA
Forme juridique : CVOA
N° entreprise : 464.335.040

Publication

27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 22.08.2013 13450-0519-011
17/10/2012
Mod Word 11,1

lln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f lll1l 111fl 11l 1111f 1111f ll1l1l1flIl 1ff 1111 1l(

" iai~isao"

Neergelegd ter griffie det Rechtbank van Koophal," ii , te Leuven, de

DE GRIFF1EFv

Griffie

' Onderrterrtingsnr : 0464.335.040

Benaming

(voluit) : Adama

(verkort):

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Haverweide 5; 3272 Scherpenheuvel-Zichem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op de buitengewone algemene vergadering van 2 augustus 2012 wordt met nparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar:

* Kaaskorf 111; 3390 Tielt-Winge;

en dit vanaf heden.

(Get) Jeammueangpak Supapom

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de lnstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 31.08.2012 12540-0598-012
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 30.08.2011 11486-0381-012
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 30.09.2010 10559-0579-012
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 29.06.2009 09308-0305-012
03/09/2008 : LE102309
05/09/2007 : LE102309
02/01/2007 : LE102309
04/11/2005 : LE102309
06/12/2004 : LE102309
08/12/2003 : LE102309
27/09/2002 : LE102309
26/09/2001 : LE102309
26/08/2000 : LE099737
31/03/2000 : LE102309
21/10/1998 : HA99737

Coordonnées
ADAMA

Adresse
KAASKORF 111 3390 TIELT (BT)

Code postal : 3390
Localité : Tielt
Commune : TIELT-WINGE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande