AJB ARBITRATION SERVICES

NV


Dénomination : AJB ARBITRATION SERVICES
Forme juridique : NV
N° entreprise : 461.351.695

Publication

02/05/2014 : OE GRlFFlERt
Griffie

•FF

fi fi

m -fi

•FF

•M

{Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 maart

2014 op de maatschappelijke zetel)

De aandeelhouders beslissen Albert Jan van den Berg BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Albert Jan van den Berg, te benoemen als bestuurder met ingang van vandaag. Het mandaat zal ten einde lopervna de gewone algemene vergadering te houden în 2019. Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn.

Albert Jan van den Berg

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

te Leuven, de 1 gWloH
01/10/2014 : LEA020895
17/03/2014 : LEA020895
17/03/2014 : LEA020895
24/12/2014 : LEA020895
08/08/2012 : LEA020895
07/09/2011 : LEA020895
09/09/2010 : LEA020895
08/09/2009 : LEA020895
14/07/2008 : LEA020895
04/07/2007 : LEA020895
06/07/2006 : LEA020895
03/09/2005 : LEA020895
29/07/2004 : BL617744
01/08/2003 : BL617744
20/10/2001 : BL617744
18/10/2001 : LEA020895
08/09/2001 : BL617744
15/08/2001 : BL617744
15/08/2001 : BL617744
25/09/1999 : BL617744
10/09/1997 : BL617744

Coordonnées
AJB ARBITRATION SERVICES

Adresse
HOOGVORSTWEG 38A 3080 TERVUREN

Code postal : 3080
Localité : TERVUREN
Commune : TERVUREN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande