APOTEEK PAMELSE KLEI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APOTEEK PAMELSE KLEI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 445.237.027

Publication

24/06/2014
beh

aa Bel Stae

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het BeigisdifeettibelKbptemzieneen kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111RIMBI 1111

Ondernemingsnr : 0445237027

Benaming

(voluit) : Apotheek Pamelse klei

(verkort):

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Pamelse klei 1, 1760 Roosdaal

(volledig adres)

Onderwerp akte: ontslag/benoeming zaakvoerder

Bij bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijk zetel op 25/1/2014, deelt de voorzitter het onstlag mee van Maaike Demeyere die verkeerderlijk als zaakvoerder van BVBA apotheek Pameise klei, vanaf heden.

Vervolgens beslist de vergadering om een nieuwe zaakvoerder (in vervanging van Maaike Demeyere) te benoemen: BVBA Medicln (0543.632.936) met ais vaste vertegenwoordiger Maaike Demeyere, Mijlbekelaan 54, 9300 Aalst. Deze benoeming is voor onbepaalde tijd.

BVBA Medicln bevestigt alle besluiten die de verkeerdelijk benoemde zaakvoerder heeft genomen.

De benoeming wordt door betrokken persoon aanvaard en met algemeenheid van stemmen door de aandeelhouders eveneens goedgekeurd,

BVBA Medicln waarvoor optreedt Maaike Demeyere zaakvoerder

1 3 JUNI 20t4

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/02/2014 : BL551556
29/07/2013 : BL551556
31/07/2012 : BL551556
26/07/2011 : BL551556
28/06/2010 : BL551556
20/08/2009 : BL551556
28/08/2008 : BL551556
22/08/2007 : BL551556
30/06/2006 : BL551556
07/07/2005 : BL551556
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 20.07.2015 15327-0562-016
07/07/2004 : BL551556
24/12/2003 : BL551556
18/06/2003 : BL551556
18/11/2002 : BL551556
03/08/2002 : BL551556
24/07/2001 : BL551556
15/07/2000 : BL551556
04/08/1999 : BL551556
01/01/1995 : BL551556

Coordonnées
APOTEEK PAMELSE KLEI

Adresse
PAMELSE KLEI 1 1760 ROOSDAAL

Code postal : 1760
Localité : Pamel
Commune : ROOSDAAL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande