'T FESTIJNTJE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T FESTIJNTJE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.630.967

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 30.06.2014 14246-0004-012
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 31.07.2013 13383-0108-013
14/09/2012
MLd Wald 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

VII11111111 1 UIII 11

*12154970*

Vo beho 1

aan

Beld Staats

Nd6fifegd ter griffie der

Rechtbank van Koophnndol

te Louven, de 0 5 SEP. 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0822.630.967.

Benaming

(voluit) : 't Festijntje

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 113, 3370 Boutersem,

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel.

Krachtens beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap

vanaf 1 juli 2012 verplaatst naar volgend adres:

Oude Baan 49, 3370 Boutersem.

Els Gillard,

Zaakvoerder31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 26.07.2012 12347-0132-014
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 29.08.2011 11472-0581-013
18/03/2011
Mud 2.1

*El LJn In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoo 1111

behou " 11062753*

aan t

8elgi:

Staats)

Neergelegd ter griffie dei"

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 8 MAART 201

DE eiedeER,

Ondememingsnr : 0822630967

Benaming

(voluit) : 't Festijntje

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 113, 3370 Boutersem

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 5 maart 2011 werd het ontslag aanvaard van de volgende zaakvoerder, en dit met ingang van 05/0312011:

De heer Wesley STOUTEN

Boskouterstraat 60

3370 Boutersem

Er werd hem kwijting gegeven voor de uitoefening van dit mandaat.

Els GILLARD

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
'T FESTIJNTJE

Adresse
OUDE BAAN 49 3370 BOUTERSEM

Code postal : 3370
Localité : BOUTERSEM
Commune : BOUTERSEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande