'T WATERSCHAEP 2000

NV


Dénomination : 'T WATERSCHAEP 2000
Forme juridique : NV
N° entreprise : 474.775.111

Publication

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 01.02.2014, NGL 29.03.2014 14077-0014-013
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 12.12.2012, NGL 28.02.2013 13052-0127-013
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 29.12.2011, NGL 29.03.2012 12071-0576-013
13/05/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"11072194*

b~ a

st:

0'3 MM 241.1,

BRUSS

Griffie

Billagen bij het Belgisch-Staatsblad -13/05/2Q11-.Annexes. du_ Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0 474 775 111

Benaming

(voluit;, 't Waterschaep 2000

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel Waterschaapstraat 26- 1570 Galmaarden

Onderwerp akte ontslag bestuurder- - wijziging handelingsbevoegdheden

Op de bijzondere algemene vergadering van 31/3/2011 werd door Maya Hanssens meegedeeld dat ze per 31/3/2011 haar ontslag indient als bestuurder. Dit wordt door de Algemene Vergadering aanvaard met onmiddellijke ingang.

Bij oprichting werd - sub 81- bepaald dat voor het aangaan van alle verrichtingen voor een bedrag hoger dan honderdduizend frank het gezamenlijk optreden van twee bestuurders vereist zou zijn. Deze statutaire bepaling wordt opgeheven. Vanaf heden kan elke bestuurder alle handelingen alleen stellen.

Noella Hanssens

Bestuurder

Op de laatste blz van 1..tiLk B vermelden Reto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevnegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso naaam en handtekening.

29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 28.03.2011 11066-0146-013
02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.12.2009, NGL 20.02.2010 10052-0075-010
10/03/2009 : BL653901
09/04/2008 : BL653901
02/04/2007 : BL653901
03/02/2006 : BL653901
03/01/2005 : BL653901
25/02/2004 : BL653901
05/01/2004 : BL653901
09/12/2002 : BL653901
19/05/2001 : BLA114066

Coordonnées
'T WATERSCHAEP 2000

Adresse
WATERSCHAAPSTRAAT 26 1570 GALMAARDEN

Code postal : 1570
Localité : GALMAARDEN
Commune : GALMAARDEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande